Warsztaty rozwoju osobistego w Równem

25 października w siedzibie Ukraińsko – Polskiego Sojuszu im. Tomasza Padury odbyły się warsztaty rozwoju osobistego dla działaczy polonijnych.
Trening poprowadził coach i terapeuta – Piotr Jusik, absolwent studiów z Analizy Transakcyjnej w Oksfordzie (Dyplom Transactional Analysis Counselling), akredytowany przez  Institute of Leadership and Management.Trening był okazją do spotkania środowiska polonijnego z  Równego. Liderzy polonijnych organizacji oraz działacze spotkali się, aby określić swoje cele zawodowe poprzez nazwanie wartości, jakie przyświecają ich pracy i życiu. Zajęcia miały charakter interaktywny – poprzez ćwiczenia, dyskusje oraz pracę w parach środowisko polonijne miało okazje lepiej się poznać, ale także skonfrontować swoje oczekiwania, poznać swoje plany, podzielić się doświadczeniami i wrażeniami z pracy. Było to niejednokrotnie trudne, bo wymagało otwarcia i umiejętności słuchania drugiej osoby oraz wyrażania własnych emocji. Dało jednak podłoże do prowadzenia dyskusji i możliwość bliższego poznania się. 
Projekt ten był krokiem w integracji środowiska polonijnego. Dzięki niemu udało nam się zbliżyć do siebie oraz po prostu spotkać się, co niejednokrotnie bywa trudne ze względu na specyfikę pracy liderów organizacji polonijnych.
Ewa Mańkowska 
Ukraińsko – Polski Sojusz im. Tomasza Padury