Warsztaty wielkonocne w szkole sobotnio-niedzielnej w Marianówce

W sobotnio-niedzielnej szkole im. Jana Pawła II w Marianówce odbyły  się warsztaty wielkanocne  “Wielkanoc 2021” wśród dzieci i młodzieży w Marjanówce.  W ramach warsztatów dzieci  wiązali koszyki wielkanocne, malowali drewniane pisanki, palmy wierzbowe zostały ozdobione kwiatami, organizowano konkursy gazetek wielkanocnych. Uczniowie przygotowali program kulturalny, imprezy odbywały się w małych grupach ze względu na pandemię. Każde dziecko otrzymało prezenty i słodycze.

Autor:  Zofia Kowalska.

Sobotnio-niedzielna szkoła im. Jana Pawła II w Marianówce   jest wspierana przez Fundację Wolność  i Demokracja w ramach projektu  „Biało-Czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie”.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2021”.