W sali Szkoły Polskiej przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Kowlu uczczono 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

14 maja, członkowie TKP w Kowlu, uczniowie, rodzice i przyjaciele szkoły spotkali się w Szkole Polskiej, aby uczcić 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Prezes, Anatolij Herka, w swoim przemówieniu podkreślił wagę i znaczenie pierwszej spisanej konstytucji w Europie i drugiej na świecie. Przypomniał o Dniu Flagi i Dniu Polonii i Polaków za Granicą

Uczniowie przygotowani przez nauczycieli  Swietłanę Wawrysz i Wiesława Pisarskiego zaśpiewali pieśni związane ze świętem majowym oraz piosenki współczesne. Recytowali wiersze patriotyczne oraz przypomnieli najważniejsze historyczne fakty tego okresu z historii Polski.

Jednym z gości była absolwentka szkoły – Irena Bilous – która na koniec zabrała głos i przypomniała w kilku zdaniach czasy kiedy ona chodziła do szkoły i wyraziła uznanie dla nowego pokolenia uczniów, że podtrzymują polskie tradycje i przygotowują programy artystyczne i biorą udział w różnych konkursach.

Dla wykonawców akademii nie zabrakło słodyczy i podziękowań za ich aktywność, uśmiech i zaangażowanie w życie szkoły.

 Działanie realizowane w ramach projektu „Biało-Czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie”.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2021”.

 

 

 

Wiesław Pisarski

nauczyciel skierowany do pracy dydaktycznej przez ORPEG do Kowla