Warsztaty z przedsiębiorczości w Wałbrzychu

19 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu odbyły się warsztaty towarzyszące wystawie pt. „Wiek pary, elektryczności i ekonomii. Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku”. Wzięło w nich udział 38 uczniów klas I-szych liceum wchodzącego w skład ZS. Wystawa i warsztaty są częścią projektu realizowanego przez Fundację WiD przy współpracy Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Zajęcia warsztatowe składały się z dwóch części. Pierwszą stanowił wykład dotyczący historii ziem polskich XIX wieku, który wygłosił historyk Janusz Maniecki. Po przybliżeniu młodzieży kontekstu historycznego (dążeń niepodległościowych Polaków, polityki ekonomiczno-gospodarczej zaborców) przedstawił krótko temat wystawy i jej bohaterów. Po wykładzie zaproszono młodzież do udziału w grze edukacyjnej.
Gra polegała na symulacji giełdy kupieckiej. Prowadząca ją Magdalena Salińska wcieliła się w postać Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego. Poproszono sześcioro uczniów, aby odegrali postacie pozostałych bohaterów wystawy: Franciszka Stefczyka, Jana Lubomirskiego, Leona Sapiehy, Michała Elwiro Andriollego, Ignacego Łukasiewicza oraz Jana Szczepanika. Ich atrybutem były stylowe cylindry. Pozostali uczniowie wcielili się w role inwestorów. Inwestorom rozdano banknoty Banku Polskiego, które mogli przeznaczyć na zakup akcji lub ulokować w kasie oszczędności i pożyczek. Uczniowie grający przemysłowców mieli za zadanie pozyskać kapitał umożliwiający realizację zamierzonych przedsięwzięć. Aby zachęcić przyszłych inwestorów, przedstawili swoje życiorysy i opisali planowane przedsięwzięcia.
Prowadzący warsztaty omówili pojęcie kapitału, inwestycji, stopy zwrotu kapitału, podaży i popytu. Przybliżyli także postać Adama Smitha, autora badań nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, oraz wyjaśnili uczniom pojęcia protekcjonizmu państwowego oraz liberalizmu.
Dzięki prezentacjom postaci przemysłowców uczestnicy mieli okazję utrwalić wiadomości zawarte w wystawie. Uczniowie wcielający się w postaci bohaterów wystawy ze swadą odgrywali swoje role, starali się budować własne wypowiedzi na bazie udostępnionych życiorysów. Duży entuzjazm wzbudziła część gry związana z obrotem akcjami. Młodzież aktywnie uczestniczyła w zakupie akcji. Z zainteresowaniem słuchano fikcyjnych notowań, omawiano trafność inwestycji. Z zaciekawieniem oddano się także lekturze makiet ówczesnych gazet, które umożliwiały lepsze zrozumienie klimatu polityczno-gospodarczego XIX wieku.
Na zakończenie warsztatów Janusz Maniecki krótko podsumował grę edukacyjną. Podkreślił rolę postaw patriotycznych, które mogą się przejawiać na wielu polach, również w sferze gospodarczo-ekonomicznej.


Projekt „Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie nowoczesnej gospodarki, ekonomii i przemian społecznych” jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Termin realizacji projektu: 10.12.2016 – 5.05.2017