Warsztaty z robotyki w Szkole Polskiej Mniejszości Narodowej w Stryju

Roboty wchodzą w nasze życie z wyjątkową szybkością!
To były najciekawsze warsztaty dla uczniów klas młodszych.
Warsztaty odbyły się w ramach obchodów 100 rocznicy urodzin Stanisława Lema.
Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021
Biało-czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie.

Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej w Stryju jest wspierana przez Fundację Wolność  i Demokracja w ramach projektu Projekt „Biało-Czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie”.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2021”.