Dzieci z Kijowa i Jaworowa zapoznały się z okolicznościami uchwalenia Konstytucji 3 maja

Uczniowie z  Polonijnego uniwersytetu m. Jaworowa i Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie “Dom Polski” w Kijowie  18 września 2021 podczas lekcji żywej historii zapoznały się z okolicznościami uchwalenia Konstytucji 3 maja

Na początku spotkania scharakteryzowany został świat drugiej połowy XVIII wieku, wraz z kluczowymi wydarzeniami z historii powszechnej. Uczestnicy zapoznali się z sytuacją panującą w Rzeczpospolitej, zarówno w okresie poprzedzającym uchwalenie Konstytucji 3 Maja, jak i w nieodległej przeszłości. Podkreślona została rola, jaką w polityce Rzeczpospolitej odgrywali Rosjanie – sterowanie wydarzeniami w kraju z Petersburga, za pośrednictwem rosyjskiego ambasadora. W tym kontekście naświetlona została korzystna (z polskiego punktu widzenia )sytuacja, jaka zaistniała w Europie, a mianowicie zaangażowanie Rosji w konflikty zbrojne z Turcją i Szwecją.  Omówiony został polski parlamentaryzm, wraz z zaznaczeniem jego pozytywnych i negatywnych cech, a także koncepcje na unowocześnienie niesprawnego systemu zarządzania państwem. Przedstawione zostały koncepcje wzmocnienia obronności kraju, zarówno poprzez modernizację armii, jak i nawiązanie nowych sojuszów zewnętrznych. Scharakteryzowane zostały poszczególne zapisy, które znalazły się w uchwalonej Ustawie Rządowej. Następnie uwaga słuchaczy zwrócona została na potrzebę zbrojnej obrony postanowień Sejmu Wielkiego i skutki przegranej wojny. W lekcji wzięło udział 32 uczestników z Kijowa i Jaworowa. Lekcje poprowadził Łukasz Wrona i Tomasz Żurawski.

Lekcje żywej historii są realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach  projektu  “DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja”.  Działanie  “Uroczyste obchody 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w 40 placówkach oświatowych na całym świecie”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021”