Ważne źródła informacji dla uchodźców z Ukrainy

Pomoc uchodźcom z Ukrainy, w  tym także naszym Rodakom, którzy uciekli przed wojną niosą teraz wszyscy Polacy. Imponująca jest liczba inicjatyw instytucjonalnych, pozarządowych oraz prywatnych, skierowanych na opiekę nad tymi, którzy musieli opuścić własne domy uciekając przed rosyjskimi bombami.  W tej niezwykłej wielości pomocy ważna jest skuteczna, wiarygodna informacja z rzetelnego źródła. Poniżej przypominamy zatem najważniejsze strony rządowe poświęcone świadczeniom jakie państwo polskie oferuje uchodźcom. Duża cześć tych informacji jest dostępna w języku ukraińskim. Zachęcamy do korzystania z informacji źródłowych, by uniknąć nie zawsze trafnych interpretacji ogromnego pakietu pomocy oferowanej przez instytucje rządowe.

www.pomagamukrainie.gov.pl – strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dla osób potrzebujących pomocy zarówno tych którzy są na Ukrainie jak i tych którzy dotarli już do Polski, a także tych którzy taką pomoc chcą zaoferować.

www.ua.gov.pl   – rządowa strona dla obywateli Ukrainy (pełna wersja po ukraińsku łącznie z wersją wideo); zawiera praktyczne informacje dotyczące procedur uzyskiwania świadczeń określonych w  „Ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/karta-polaka–dla-kogo-i-jakie-uprawnienia-informacje-dla-polakow-z-ukrainy-zainteresowanych-dokumentem – strona Ministerstwa Spraw  Zagranicznych przypominająca podstawowe zapisy ustawy o Karcie Polaka.

https://www.gov.pl/web/polonia/karta-polaka–dla-kogo-i-jakie-uprawnienia-informacje-dla-polakow-z-ukrainy-zainteresowanych-dokumentem – strona polonijna gdzie można również zapoznać się z podstawowymi zapisami ustawy o Karcie Polaka.

https://zielonalinia.gov.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy – rządowy serwis pomagający w znalezieniu pracy.