Eliminacje do II etap VI. Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2021/2022.  „W drodze do Niepodległości”

II etap VI. Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2021/2022. 

Szanowni Olimpijczycy,

jeszcze raz gratulujemy osobom, które przeszły do II etapu VI. Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2021/2022 „W drodze do Niepodległości”.

Przypominamy, warunkiem zakwalifikowania się do II etapu jest  przesłanie pracy pisemnej w formie prezentacji lub eseju, oraz wypełnienia ankiety uczestnika II etapu.

Na Państwa prace i zgłoszenie   czekamy do dnia 15 lutego 2022.

Przypominamy, że do drugiego etapu z pominięciem I etapu mogą przystąpić Finaliści i Laureaci poprzedniej V edycji

Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2020/2021 „W drodze do Niepodległości” pod warunkiem przysłania pracy pisemnej i wypełnienia ankiety.

Skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia terminu egzaminu.

Eliminacje w ramach  II etapu V. Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2021/2022 „W drodze do Niepodległości”  odbywać  się będą drogą on-line.

Eliminacje są  dwuczęściowe. Część pierwsza to prezentacja samodzielnie przygotowanej pracy, na jeden z tematów wskazanych przez Komitet Główny, część druga to egzamin ustny, przed okręgową komisją egzaminacyjną powołaną przez Komitet Główny.

Projekt  finansowany  jest ze środków  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Konkursu  Polonia i Polacy za granicą 2022.

Nagrodą główną dla grupy laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na polskie uniwersytety państwowe.

 

 

VI. Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2020/2021

„W drodze do Niepodległości”. 

Olimpiada Historii Polski to inicjatywa Polskiego Towarzystwa 

Historycznego organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski, rozwijanie zainteresowań i umacnianie świadomości historycznej młodzieży oraz wspieranie polskiej tożsamości za granicą. 

Olimpiada Historii Polski organizowana jest zgodnie z polskimi aktami prawnymi. Stałymi partnerami Olimpiady jest Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Instytut Pamięci Narodowej. Projekt  finansowany  jest ze środków  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Konkursu  Polonia i Polacy za granicą 2022. Nagrodą główną dla grupy laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na polskie uniwersytety państwowe.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości za granicą.

Nagrodą główną dla grupy laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na polskie uniwersytety państwowe. W tej edycji do wyboru będą co najmniej indeksy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dodatkowo dla uczestników III etapu przewidziane są nagrody rzeczowe, w tym kilkudniowy pobyt w Polsce.