Wieczór poezji Józefa Czechowicza

Kto czyta – żyje wielokrotnie, kto zaś z książkami obcować nie chce, na jeden żywot jest skazany.
Józef Czechowicz

17 marca 2018 roku w Bibliotece Publicznej im. Mychajła Hruszewskiego odbył się wieczór poezji Józefa Czechowicza z okazji 115. rocznicy urodzin poety. Wieczór został zorganizowany przez Denisa Majdaniuka, wykładowcę Ukraińsko-Polskiego Instytutu Politechniki Odeskiej, lektora Centrum Kultury Polskiej przy Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie. Denis Majdaniuk wraz ze współprowadzącą imprezę, nauczycielką skierowaną przez ORPEG p. Sylwią Cichoń zapoznał gości z życiorysem jednego z najbardziej oryginalnych i indywidualnych poetów dwudziestolecia międzywojennego. Twórczość Czechowicza została zaprezentowana przez członków polskiej organizacji.
Wieczór swoją obecnością zaszczycili konsul generalny RP w Odessie Dariusz Szewczyk z małżonką oraz konsul Aleksander Białowiejski. Wszyscy uczestnicy dostali smaczne prezenty z Polski, a najmłodsi otrzymali też z rąk konsula generalnego oraz pani prezes Zarządu Związku Polaków na Ukrainie w Odessie Swietłany Zajcewej-Wełykodnej legitymacje szkolne.
Już są zaplanowane kolejne spotkania miłośników polskiej poezji – wieczory poświęcone twórczości Tadeusza Różewicza (28 kwietnia) oraz Cypriana Kamila Norwida (27 maja). Imprezy odbędą się w gościnnej sali Biblioteki Publicznej im. Mychajła Hruszewskiego. Będziemy zaszczyceni, widząc tam Państwa!

Denis Majdaniuk
Zdjęcia: Władysław Dobrynin, Igor Jerofiejew

Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie jest współfinansowany ze środków Senatu RP
w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za Granicą