O niepodległości na Kresach24.pl

W związku z przypadającą w 2018 roku 100. rocznicą odbudowy polskiej państwowości redakcja portalu Kresy24.pl uruchomiła rubrykę „Niepodległość”. Zamieszczane w niej materiały można podzielić na trzy zasadnicze grupy. Z jednej strony są to opowieści Kresowian, którzy doświadczyli bądź których ominęło nastanie niepodległości w 1918 roku, z drugiej publicystyka historyczna przypominająca walkę o II Rzeczpospolitą, umownie rozciągającą się na okres 1863-1963, a zatem na stulecie dzielące powstanie styczniowe od śmierci z bronią w ręku ostatniego Żołnierza Wyklętego, i po trzecie –  badania nad recepcją niepodległości wśród młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym. We wszystkich trzech blokach tematycznych preferowany jest kontekst kresowy, co zgadza się z profilem portalu, ale nie jest to warunek sine qua non. Ze swojej strony zachęcamy wszystkie lubiące władać piórem osoby do współtworzenia rubryki. Materiały prosimy nadsyłać na adres: [email protected].