„Wielcy Polacy dla Polski i świata” – ostatnie spotkanie z wystawą i grą w roku 2019

Wystawa „Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” będąca elementem projektu „Wielcy Polacy dla Polski i świata” po raz ostatni w 2019 roku została zaprezentowana w Chmielnickim. W przedświątecznej atmosferze kameralny duch Obwodowego Związku Polaków skłonił obecnych nie tylko do wysłuchania prelekcji i wzięcia udziału w grze, ale również do wspomnień.

Spotkanie trwało do późnego wieczoru. Była to najdłuższa prezentacja, w jakiej uczestniczyłam. Wysłuchałam prawdziwej lekcji historii w gronie doświadczonych życiem uczniów i młodych słuchaczy. Było to moje najwspanialsze doświadczenie ostatnich minut uciekającego 2019 roku.

Nela Szutiak

Projekt „Wielcy Polacy dla Polski i świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie” realizowany za pośrednictwem Fundacja Wolność i Demokracja został współfinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w roku 2019.