Wielkanocne malowanie w Krasiłowie

Na zaproszenie Ambasady RP w Kijowie do udziału w tradycyjnym konkursie na kartkę świąteczną odpowiedziało prawie 300 młodych artystów z całej Ukrainy! Konkurs był przeznaczony  dla dzieci i młodzieży, pochodzenia polskiego. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać ręcznie jedną kartkę świąteczną, wybraną dowolnie techniką umożliwiającą powielanie w druku.

Uczniowie Polskiej Sobotniej Szkoły Krasiłowa dołączyli się do  Konkursu i przesłali kartki, które powstały podczas warsztatu przeprowadzonego nauczycielką naszej szkoły p. Natalią Garnyk.

Jury pod przewodnictwem amb. Bartosza Cichockiego oceniło niestandardowe rozwiązanie i talent autorek kartek  Krystyny Garnyk i Olgi Kuczerenko!  Wśród sześciu równorzędnych nagród dwie trafią do naszych uczennic. Gratulujemy! Dzieła zwycięzców trafią do rąk polityków, duchownych, dyplomatów, urzędników, działaczy społecznych i nauczycieli na całym świecie.

Polska Sobotnia Szkoła Krasiłowa jest wspierana przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu Biało-czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie.

Projekt „Biało-czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i
Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

 


https://www.facebook.com/PolishEmbassyKyiv