Zmarł biskup Jan Purwiński

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w nocy z 5 na 6 kwietnia w wieku 86 lat zmarł śp. biskup Jan Purwiński

pierwszy ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej, honorowy osobisty kapelan Jana Pawła II.

Biskup Jan Purwiński położył wielkie zasługi na rzecz odbudowy struktur Kościoła katolickiego na Ukrainie oraz odrodzenia i krzewienia polskości, polskiej kultury i języka.

Za swoją działalność został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.

W osobie biskupa Jana Purwińskego  tracimy wielkiego Polaka, patriotę i kapłana bez reszty oddanego pracy duszpasterskiej.

Składamy wyrazy szczerego żalu i współczucia wszystkim bliskim, współpracownikom i wiernym diecezji kijowsko-żytomierskiej

Zespół Fundacji Wolność i Demokracja