Wizyta uczniów z Dolina

Uczniowie oraz nauczyciele z Dolińskiego Akademickiego Humanistycznego Liceum nr 6 z Dolina obwodu iwano-frankowskiego (11 uczniów I 3 nauczycieli-opiekunów) w dniach 5.11-10.11 przyjechali do Warszawy na warsztaty językowe w ramach polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży.
Młodzież przyjęło LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. S.I. Witkiewicza „Witkacego” oraz Gimnazjum nr 54 im. Ks.Czartoryskiego.
Ukraińska młodzież gościła w rodzinach polskich rówieśników z LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. S.I. Witkiewicza „Witkacego” oraz Gimnazjum nr 54 im. Ks.Czartoryskiego. Codziennie ukraińscy uczniowie uczestniczyli w lekcjach języka polskiego, podczas których rozszerzyli swoją wiedzę o symbolach Polski, o patriotyzmie, i o odzyskaniu przez Polskę Niepodległości, odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”, nauczyli się tańczyć poloneza. Na zajęciach plastycznych zrobili kotyliony, które potem wzięli ze sobą na koncert „Dla Niepodległej”, przygotowany warszawskimi uczniami z okazji 100 –lecia Niepodległości Polski.
Młodzież z Ukrainy zapoznała się z postaciami wielkich Polaków podczas spaceru po Starych Powązkach, wycieczek do warszawskich muzeów, gry miejskiej w Łazienkach Królewskich o sławnych Polakach (przeprowadzoną przez polskich uczniów). Bardzo interesującymi były i wycieczki po Starówce , do Parku Miniatur, do Pałacu w Wilanowie. Dzięki temu wyjazdu młodzież nie tylko spędziła kreatywnie czas, ale też nabyła nową wiedzę, nabrała doświadczenia, to była świetna możliwość poznania się nawzajem. Młodzi ludzie z Polski i Ukrainy mieli możliwość poznania kultury sąsiedniego kraju, a tym samym pozbycia się wzajemnych uprzedzeń. Była to również niezastąpiona okazja do szlifowania języków obcych, których znajomość, jak wiemy, jest obecnie oknem na świat.

Projekt „Biało- czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie” współfinansowany przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.