Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie nowoczesnej gospodarki, ekonomii i przemian społecznych

Prezydent RP Ignacy Mościcki zwiedza hutę szkła ” Niemen ” pod Lidą.
fot. NAC

Fundacja Wolność i Demokracja ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w projekcie propagującym wkład polskich działaczy pochodzenia kresowego w kształtowanie nowoczesnej gospodarki, ekonomii i przemian społecznych oraz postaw sprzyjających przedsiębiorczości, realizowanym wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Głównym celem projektu „Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie nowoczesnej gospodarki, ekonomii i przemian społecznych” jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży szkół ponadpodstawowych Mazowsza i Dolnego Śląska, a także mieszkańców pięciu miast (Warszawy, Wrocławia, Wałbrzycha, Dusznik-Zdroju i Dzierżoniowa) wiedzy na temat wkładu Kresów Wschodnich w kształtowanie nowoczesnej gospodarki, ekonomii i przemian społecznych oraz kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości.

Cele szczegółowe:

  • Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży szkół ponadpodstawowych Mazowsza i Dolnego Śląska wiedzy o wkładzie Polaków z Kresów w życie ekonomiczne i gospodarcze Polski;
  • Popularyzacja wśród mieszkańców pięciu miast (Warszawy, Wrocławia, Wałbrzycha, Duszników-Zdroju i Dzierżoniowa) wiedzy o wkładzie Polaków z Kresów w życie ekonomiczne i gospodarcze Polski;
  • Zainteresowanie grupy docelowej projektu historią Kresów;
  • Rozbudzenie w grupie docelowej projektu zainteresowania bankowością, ekonomią oraz przedsiębiorczością.

Projekt jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkół ponadpodstawowych Mazowsza i Dolnego Śląska. W założeniu ma objąć co najmniej 30 uczniów z dwóch klas z każdej ze szkół uczestniczących w projekcie. Placówki oświatowe, które zgłoszą chęć udziału w inicjatywie, niezmiernie zyskają na jej realizacji. W ramach projektu, dzięki prezentacji wystawy o ludziach sukcesu pochodzenia kresowego, szkoła zapozna swych uczniów z użyteczną wiedzą na temat bankowości, przedsiębiorczości oraz gospodarki. Ponadto uczestnictwo w projekcie umożliwi szkole skorzystanie z 45-minutowego interaktywnego warsztatu z zakresu przedsiębiorczości, gospodarki oraz historii bankowości przeprowadzonego dla każdej z dwóch wybranych klas przez wykwalifikowanych szkoleniowców. Niezwykle ciekawa wystawa i angażujący warsztat z pewnością zainteresują i zachęcą uczniów do zgłębienia tak atrakcyjnych, ważkich i perspektywicznych dziedzin, jakimi są bankowość, ekonomia, gospodarka oraz przedsiębiorczość.

Kolejną grupą odbiorców projektu będą mieszkańcy 5 miast (Warszawy, Wrocławia, Wałbrzycha, Duszników-Zdroju i Dzierżoniowa), w których wystawa będzie eksponowana na rynkach miejscowości lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie.

Wystawa:

Wystawa pod tytułem „Wiek Pary, elektryczności i ekonomii. Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku”, przygotowana przez ekonomistów i historyków z Fundacji Instytut Druckiego-Lubeckiego zajmującej się m.in. edukacją ekonomiczną, będzie eksponowana przez dwa tygodnie na terenie szkoły w formie 15 roll-up’ów. Celem wystawy jest prezentacja sylwetek działaczy politycznych i społecznych, a także ekonomistów, przemysłowców i wynalazców związanych z Kresami Wschodnimi oraz wyeksponowanie ich osiągnięć na tle gwałtownych przemian gospodarczych, które zaszły w XIX wieku na ziemiach polskich. Wśród zaprezentowanych postaci znajdą się Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, Leon Sapieha, Jan Tadeusz Lubomirski, Ignacy Łukasiewicz, Jan Szczepanik, Michał Elwiro Andriolli oraz Franciszek Stefczyk.

Na wystawie są zaprezentowane najistotniejsze wydarzenia z życia politycznego, społecznego i gospodarczego na ziemiach polskich w okresie rozbiorów, od III rozbioru Polski do kongresu wiedeńskiego, od kongresu wiedeńskiego do powstania listopadowego, od powstania listopadowego do powstania styczniowego oraz od powstania styczniowego do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wystawa we Wrocławiu

Wystawa w Dusznikach-Zdroju

Wystawa w Wałbrzychu

Wystawa w Dzierżoniowie

Wystawa w Warszawie

Warsztaty:

Celem warsztatów jest zafascynowanie uczniów tematyką przedsiębiorczości, ekonomii, gospodarki oraz historii bankowości zaprezentowaną w atrakcyjnej, interaktywnej formie. Zostaną przeprowadzone dwa 45-minutowe warsztaty – po jednym dla każdej z dwóch wybranych klas. Realizacja warsztatów może nastąpić w dowolnym terminie w trakcie ekspozycji wystawy w danej placówce oświatowej – to jest w ciągu dwóch tygodni. Warsztaty są opracowane przez historyków i doświadczonych ekonomistów z Fundacji Instytut Druckiego-Lubeckiego, natomiast przeprowadzone zostaną przez uważnie wyselekcjonowanych wolontariuszy Fundacji Wolność i Demokracja.

Relacja z warsztatów

Rekrutacja do projektu:

Udział w projekcie jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa w nim jest użyczenie przez szkołę korytarza do ekspozycji wystawy wewnętrznej przez co najmniej 2 tygodnie w taki sposób, by była ona dostępna dla wszystkich zainteresowanych uczniów i nauczycieli danej szkoły. Kolejnym warunkiem jest zapewnienie możliwości udziału w warsztatach co najmniej 30 uczniów reprezentujących dwie klasy oraz udostępnienie sali lekcyjnej do przeprowadzenia dwóch warsztatów (po 45min. każdy), a także umożliwienie ewaluacji poziomu wiedzy uczestników przed przeprowadzeniem warsztatu oraz po jego zakończeniu w formie krótkiego testu.

Do e-maila, w którym zostało przesłane niniejsze zaproszenie, jest dołączony formularz rejestracyjny. Uprzejmie prosimy o wypełnienie go, podając nazwę placówki, preferowaną datę ekspozycji wystawy, preferowaną datę odbycia warsztatów, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za koordynację działania ze strony placówki oraz adres e-mail i numer kontaktowy tejże osoby. Najwcześniejszym terminem ekspozycji wystawy może być 6 lutego 2017 roku, natomiast najpóźniejszym – 10 kwietnia 2017 roku.

Ze względu na atrakcyjność projektu i duże zainteresowanie nim Fundacja WiD zastrzega sobie prawo do proponowania alternatywnych terminów prezentacji wystawy i przeprowadzenia warsztatów. Wypełniony formularz rejestracyjny prosimy wysłać na adres: [email protected].

Do e-maila dołączamy również oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych szkolnego koordynatora projektu – osoby odpowiedzialnej za kontakt z Fundacją Wolność i Demokracja ze strony danej placówki oświatowej.

Dane kontaktowe:

Maciej Maria Jastrzębski – specjalista do spraw rekrutacji Fundacji Wolność i Demokracja:

tel.:+48 605 225 604; e-mail: [email protected]

tel. /faks: +48 22 628 85 05 (09:00-17:00; pon.-pt.)

Julia Savelieva – koordynator projektu:

tel. Fundacji: + 48 608 691 363; e-mail: [email protected]

 


Projekt „Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie nowoczesnej gospodarki, ekonomii i przemian społecznych” jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Termin realizacji projektu: 10.12.2016 – 5.05.2017

Skip to content