Wystawa o Kresach w dobie rozwoju nowoczesnej gospodarki w Dusznikach-Zdroju

Fundacja Wolność i Demokracja ma przyjemność zaprosić społeczność Dusznik-Zdroju, turystów, kuracjuszy oraz mieszkańców ziemi kłodzkiej do zapoznania się z wystawą „Wiek pary, elektryczności i ekonomii. Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku”, którą można obejrzeć na dusznickim rynku.

Celem wystawy jest prezentacja sylwetek działaczy politycznych i społecznych, a także ekonomistów, przemysłowców i wynalazców związanych z Kresami Wschodnimi oraz wyeksponowanie ich osiągnięć na tle gwałtownych przemian gospodarczych, które zaszły w XIX wieku na ziemiach polskich. Wśród zaprezentowanych postaci są Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, Leon Sapieha, Jan Tadeusz Lubomirski, Ignacy Łukasiewicz, Jan Szczepanik, Michał Elwiro Andriolli oraz Franciszek Stefczyk.
Wystawa pozwala zapoznać się wieloma pojęciami z zakresu historii przedsiębiorczości, przemysłu, techniki i bankowości. Przedstawienie zarysu rozwoju przemysłu w Europie i Polsce oraz wynikających z niego zmian w życiu społecznym służą lepszemu zrozumieniu znaczenia i rozmiaru wkładu Polaków z Kresów w ekonomię i gospodarkę ziem polskich w XIX wieku.
Wystawę przygotowała Fundacja WiD w ramach projektu Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie nowoczesnej gospodarki, ekonomii i przemian społecznych realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Projekt ma na celu popularyzację wśród uczniów szkół ponadpodstawowych Mazowsza i Dolnego Śląska oraz mieszkańców pięciu miast (Warszawy, Wrocławia, Wałbrzycha, Dusznik-Zdroju i Dzierżoniowa) wiedzy na temat wkładu Kresów Wschodnich w kształtowanie nowoczesnej gospodarki, ekonomii i przemian społecznych oraz formowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości. Partnerem projektu jest Fundacja Instytut Druckiego-Lubeckiego.
W Dusznikach-Zdroju wystawa jest eksponowana do 15 marca 2017. W kolejnych tygodniach będzie prezentowana w innych miastach Dolnego Śląska.

 


Projekt „Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie nowoczesnej gospodarki, ekonomii i przemian społecznych” jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Termin realizacji projektu: 10.12.2016 – 5.05.2017