Prof. Władysław Dobrzaniecki – ofiara mordu na Wzgórzach Wuleckich

Władysław Dobrzaniecki (ur. 1897) w 1918 roku walczył w obronie Lwowa. Ukończył medycynę na Uniwersytecie Lwowskim. Znajomość języków pozwoliła mu nawiązywać liczne kontakty towarzyskie i naukowe na Zachodzie, zwiedzać europejskie kliniki, współpracować z zagranicznymi specjalistami. W ten sposób stał się prekursorem polskiej chirurgii plastycznej. W czasie swojej kariery opublikował ponad 20 prac naukowych. Jego kariera rozwijałaby się dalej, gdyby nie II wojna światowa.
Został zamordowany przez Niemców we Lwowie w lipcu 1941 roku.