Prof. Tadeusz Ostrowski – ofiara mordu na Wzgórzach Wuleckich

Tadeusz Ostrowski (ur. 1881) walczył o niepodległość Polski jako żołnierz Legionów. Kiedy na mapach świata po 123 latach swej nieobecności pojawiła się Polska, wprowadzał i upowszechniał w kraju pionierskie metody chirurgicznego leczenia nowotworów. Ogłosił ponad 40 prac z dziedziny chirurgii w prasie polskiej, niemieckiej i francuskiej. Gdyby nie II wojna światowa, ten wybitny Polak dalej pomagałby chorym i rozwijał swoje badania. Profesor Ostrowski został zamordowany przez Niemców na lwowskich Wzgórzach Wuleckich w lipcu 1941 roku.