Wolni z Wolnymi – XII Polsko – Ukraińskie Spotkania w Jaremczu relacja TV

W dniach 19-22 września odbyły się XII Polsko-Ukraińskie Spotkania „Przyszłość, współczesność, przeszłość”, które w tym roku przebiegały pt. „Nowe wyzwania. Prognozy rozwoju stosunków polsko-ukraińskich” i zgromadziły naukowców, przedstawicieli ministerstw, instytucji państwowych, władz lokalnych, dyplomatów, działaczy organizacji polskich na Ukrainie, ekspertów z Polski i Ukrainy.

Inicjatorami tego dorocznego wydarzenia byli Kurier Galicyjski oraz Narodowy Uniwersytet Pzykarpacki w Iwano-Frankiwsku. Partnerami: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Badań Etnonarodowych im. Kurasa z Kijowa. Wydarzenie jest współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

TV Kurier Galicyjski zaprasza na telewizyjną relację z tego wydarzenia.

Pierwszy panel podczas tegorocznych XІI Polsko-Ukraińskich Spotkań w Jaremczu był poświęcony polu elektoralnych zmian na Ukrainie i w Polsce w kontekście polityki wewnętrznej i wyzwań w sferze bezpieczeństwa obu państw, walce o tożsamość.

W ramach tegorocznych Polsko-Ukraińskich Spotkań w Jaremczu debatowano o roli mediów i współpracy kulturalnej.

 

W ramach XІI Polsko-Ukraińskich Spotkań w Jaremczu odbył się panel na temat “Ukraina i Polska na drodze do realnego ekonomicznego partnerstwa. Bariery. Regionalna współpraca transgraniczna. Problem granicy”.

W drugim dniu Polsko-Ukraińskich spotkań w Jaremczu debatowano o Polsce i Ukrainie w kontekście wyzwań sytuacji międzynarodowej.

W drugim dniu XII Polsko-Ukraińskich Spotakań w Jaremczu miała miejsce dyskisja z udziałem członków Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa na temat: “Nowa sytuacja w stosunkach polsko-ukraińskich?”.

Podczas XII Polsko-Ukraińskich Spotkań w Jaremczu odbyła się prezentacja działalności “Klubu Galicyjskiego” – stałego forum dialogu polsko-ukraińskiego.

Wydarzenie jest współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.