Wolni z Wolnymi – XII Polsko – Ukraińskie Spotkania w Jaremczu

XII Polsko – Ukraińskie Spotkania w Jaremczu “Przeszłość, Teraźniejszość, Przeszłość” to obecnie największe cykliczne wydarzenie na płaszczyźnie nierządowych spotkań polsko-ukraińskich. Doroczne wydarzenie gromadzi naukowców, przedstawicieli ministerstw, instytucji państwowych, władz lokalnych, dyplomatów, działaczy organizacji polskich na Ukrainie, ekspertów, w tym roku przebiegały pt. „Nowe wyzwania. Prognozy rozwoju stosunków polsko-ukraińskich”

Inicjatorami tego dorocznego wydarzenia byli Kurier Galicyjski oraz Narodowy Uniwersytet Pzykarpacki w Iwano-Frankiwsku. Partnerami: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Badań Etnonarodowych im. Kurasa z Kijowa. Wydarzenie jest współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Podczas uroczystego otwarcia uczestników spotkań powitali: Ihor Cependa, rektor Uniwersytetu Przykarpackiego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku; Wiaczesław Wojnarowski, przedstawiciel MSZ Ukrainy we Lwowie; Tomasz Orłowski, wicedyrektor Departamentu Wschodniego MSZ RP; Oleh Rafalski, dyrektor Instytut Badań Politycznych, Etnicznych i Narodowych im. Iwana Kurasa NAN Ukrainy; Wasyl Hladij, Pierwszy zastępca przewodniczącego Rady Regionalnej Iwano-Frankiwska; Robert Czyżewski, prezes Fundacji Wolność i Demokracja; Mirosław Rowicki, redaktor naczelny „Kuriera Galicyjskiego”; Jan Malicki, Dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

W ciągu dwóch dni eksperci dyskutowali o współczesnych wyzwaniach w sferze bezpieczeństwa, gospodarki, kultury oraz współpracy transgranicznej. Również z udziałem członków Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa dyskutowano na temat nowej sytuacji w stosunkach polsko-ukraińskich. Osobno została omówiona rola mediów i współpracy kulturalnej oraz obecni na sali zastanawiali się nad zagrożeniami dla obu krajów. Kolejny panel był poświęcony Polsce i Ukrainie w kontekście wyzwań sytuacji międzynarodowej. Odbyło się też posiedzenie Klubu Galicyjskiego. Po dyskusjach zaprezentowano szereg nowych książek naukowców z Ukrainy i Polski. Już tradycyjnie poinformowano o przebiegu prac dotyczących odnowienia Obserwatorium Astronomicznego na górze Pop Iwan w Czarnohorze.

Na zakończenie uczestnicy XII Polsko-Ukraińskich Spotkań dokonali wejścia na szczyt Pop Iwan oraz odbyli wycieczkę do Kosowa, gdzie zwiedzili lecznicę dr. Apolinarego Tarnawskiego i odwiedzili słynny bazar huculski.

Wydarzenie jest współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.