Wręczenie upominków i dyplomów uczestnikom I etapu VIII OHP i II Konkursu Historii Polski 2023/2024 w Żytomierzu

Uczniowie Ośrodka Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu  otrzymali upominki i dyplomy za udział w I etapie VIII Olimpiady Historii Polski  oraz I etapie II Konkursu Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą.

Do I etapu Olimpiady przystąpiło 14 uczniów Ośrodka, z których 11 zakwalifikowało się do II etapu. W I etapie Konkursu udział wzięło czterech uczniów Ośrodka, a do II etapu awansowało dwóch. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy im powodzenia w drugim etapie.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości za granicą.

Nagrodą główną dla laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na polskie uniwersytety państwowe oraz nagrody rzeczowe.


Olimpiada Historii Polski to inicjatywa Polskiego Towarzystwa  Historycznego, organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja  zgodnie z polskimi aktami prawnymi. Stałymi partnerami Olimpiady jest Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Instytut Pamięci Narodowej.

Dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki.