Wręczenie upominków i dyplomów uczestnikom I etapu VIII OHP w Monachium

W grudniu uczniowie Szkoły Polskiej  im. Tadeusza Chciuka-Celta działającej przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium otrzymali upominki i dyplomy za udział w I etapie VIII Olimpiady Historii Polski oraz II Konkursu Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą.

Do II etapu Olimpiady ze szkoły zakwalifikowało się sześcioro uczniów, a do Konkursu jeden. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy im powodzenia w drugim etapie.

Celem Olimpiady i Konkursu jest inicjowanie zainteresowania nauką języka polskiego i  historii oraz wspieranie nauczycieli za granicą w nauczaniu  historii Polski.

Olimpiada Historii Polski to inicjatywa Polskiego Towarzystwa  Historycznego, organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja zgodnie z polskimi aktami prawnymi. Stałymi partnerami Olimpiady jest Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Instytut Pamięci Narodowej.  Nagrodą główną dla laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na polskie uniwersytety państwowe oraz nagrody rzeczowe.

Dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki.