Wręczenie upominków i dyplomów uczestnikom I etapu VIII Olimpiady i II Konkursu Historii Polski we Lwowie

W grudniu uczniowie Szkoły nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie  otrzymali upominki i dyplomy za udział w I etapie VIII Olimpiady Historii Polski oraz II Konkursu Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą.

W I etapie Olimpiady i Konkursu udział wzięło 51 uczniów Szkoły, z których do II etapu Olimpiady zakwalifikowało się 13, a do Konkursu 9. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy im powodzenia w drugim etapie.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości za granicą.

Nagrodą główną dla laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na polskie uniwersytety państwowe oraz nagrody rzeczowe.

Olimpiada Historii Polski to inicjatywa Polskiego Towarzystwa Historycznego, organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja  zgodnie z polskimi aktami prawnymi. Stałymi partnerami Olimpiady są Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Instytut Pamięci Narodowej.

Dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki.