Wspólnie pomagamy Rodakom zagrożonym działaniami wojennymi na Ukrainie

Nieustannie pomagamy Rodakom zagrożonym działaniami wojennymi na Ukrainie, szczególnie tym znajdującym się pod ostrzałami rosyjskich pocisków. W  ramach realizacji projektu ” Pomoc Rodakom w obliczu wojny na Ukrainie” finansowanym ze środków darowizny otrzymanej od Fundacji PGE  przekazano pomoc rzeczową dla około 500  osób zagrożonych działaniami wojennymi na Ukrainie  za pośrednictwem współpracującego z Fundacją Wolność i Demokracja punktu koordynującego przekazywanie pomocy w Charkowie i obwodzie charkowskim przy Parafii Świętej Rodziny. Realizowane działania były odpowiedzią na potrzeby zgłoszone przez beneficjentów punktu pomocowego, który od pierwszego dnia wybuchu wojny udzielał pomocy osobom poszkodowanym w dzielnicach Charkowa jak i schronach w metrze. W ramach projektu:

1)     Zakupiono i przekazano 20 apteczek osobistych   – zestawów ratujących życie ze środkami hemostatycznymi, opaskami zaciskowymi, nożyczkami, opatrunkami, życie człowieka jest bezcenne.

 2)  Zakupiono niezbędne leki dla osób przewlekle chorych starszych  ( leki dla cukrzyków, paski do gleukometrów, leki przeciwbólowe, rozkurczowe,) leki były rozwożone przez wolontariuszy do domów osób znajdujących się w potrzebie w Charkowie, wydawane osobom zgłaszającym się do punktu pomocowego. Około 130 osób skorzystało z pomocy.

3)  Zakupiono i przekazano 250 ciepłych polarów  przede wszystkim dla osób starszych, chorych, rodzin wielodzietnych, osób uciekających przed działaniami wojennymi, którzy zostawili swoje domy i mienie, osób narażonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo na terenie działań wojennych ( brak prądu, ogrzewania, przebywanie w nieprzystosowanych schronach).

 Dziękujemy naszemu Darczyńcy Fundacji PGE za wsparcie działań Fundacji WID w niesieniu pomocy Polakom  i ich rodzinom mieszkającym na Ukrainie.