Ostatnia lekcja żywej historii w ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” o temacie “Naftowa Niepodległość” z uczestnictwem uczniów z Lille, Monachium, Jaworowa i Sądowej Wiszni

W ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” odbyła się ostatnia lekcja z cyklu “Naftowa niepodległość“, dnia 26. listopada 2022. W lekcji uczestniczyło 62 uczniów z organizacji polonijnych z Niemiec, Ukrainie i Francji.

W pierwszej części lekcji lektorzy przedstawili uczestnikom cel spotkania i tegoroczną rocznicę, która jest pretekstem do poznania postaci Łukasiewicza. Zaprezentowana została nazwa projektu, jego organizator oraz źródło dofinansowania. Następnie przeprowadzona została burza mózgów poświęcona dawnym zastosowaniom ognia, w tym przede wszystkim oświetlaniu. Następnie zaś młodzież odkrywała kolejne kroki milowe w historii ludzkich wynalazków – pochodnie, lampy oliwne, świece. Przeprowadzona została również dyskusja na temat wad i zalet tych ostatnich. Na bazie tych informacji wprowadzona została postać Ignacego Łukasiewicza, który zastąpił świece lampami naftowymi.  Korzystając z możliwości tworzenia notatek na żywo w programie ZOOM, omówiony został i wskazany każdy element lampy naftowej. Uczestnicy starali się określić zastosowanie kolejnych części. Szczegółowo omówiony został także rozwój galicyjskiego przemysłu naftowego. Dzięki korzystaniu z przygotowanej Mapy Google z lokacjami wskazane zostały miejscowości mające ogromne znaczenie dla historii polskiego i ukraińskiego nafciarstwa. Uczestnicy byli bardzo aktywni i mieli interesujące przemyślenia dotyczące roli przemysłu naftowego w XIX wieku. W trakcie lekcji prezentowany był fragment filmu fabularnego “Aż poleje się krew”, jako ilustracja działania wiertnicy kanadyjskiej. Sporo miejsca przeznaczono na omówienie filantropijnej pracy Łukasiewicza i wpływu jego działań na rozwój Galicji. Na zakończenie wspólnie z uczestnikami zaśpiewaliśmy jedną z pieśni borysławskich nafciarzy z początku XX wieku. 

Nasi partnerzy z ORPEGu w Monachium opublikowali o spotkaniu wpis na swojej stronie na Facebooku (link), tak samo szkoła w Lille opublikowała tekst o spotkaniu na swoje stronie (link) i na swojej stronie na Facebooku (link). Bardzo dziękujemy obu organizacjom za udostępnienie swoich zdjęć i postów! Dodatkowe dziękujemy szkole z Jaworowa za przesłanie nam zdjęć z zajęć i możliwość ich publikowania.