Ostatnia lekcja żywej historii w ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” o temacie “Romantyczna Niepodległa” z uczestnictwem uczniów z Dublina

W ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” odbyła się ostatnia lekcja z cyklu “Romantyczna Niepodległa“, dnia 19. listopada 2022. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. W lekcji uczestniczyło 40 uczniów z Dublina z Polskiej Szkoły bez Granic.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania oraz przedstawienia założeń projektu. W pierwszej części lekcji omówione zostało znaczenie słowa romantyzm. Następnie za pomocą “burzy mózgów” ustaliliśmy, jakie znane i lubiane elementy kultury współczesne zostały zapoczątkowane przez romantyków. Temat podróży w nieznane miejsca zilustrowany został utworem Adama Mickiewicza “Stepy Akermańskie” Aby zainteresować młodych ludzi jego twórczością zaprezentowano jego wykonanie w nowoczesnej aranżacji. Korzystając z Map Google szukaliśmy wspólnie tytułowych stepów na mapie Ukrainy. Temat grozy i niesamowitości ukazany został fragmentem “Dziadów”. W drugiej części spotkania podążaliśmy tropem romantycznych opisów walk Polaków o niepodległość i umiłowania wolności. Ze względu na aktualną sytuację polityczną sporo miejsca poświęciliśmy wojnie 1812 roku. W tym kontekście odwołaliśmy się do twórczości Adama Mickiewicza. Zaprezentowany został fragment ekranizacji “Pana Tadeusza” z XI Księgi. W podsumowaniu ustaliliśmy z uczestnikami, że romantykom zawdzięczamy wiele, w tym przede wszystkim wzmocnienie ducha patriotyzmu w trudnych dekadach niewoli.

Nasi partnerzy z Polskiej Szkoły Bez Granic w Dublinie także opublikowali o spotkaniu wpis na swojej stronie (link) i załączyli zdjęcia z lekcji na swojej stronie na Facebooku (link). Bardzo dziękujemy za udostępnienie swoich zdjęć!