Współpraca mająca na celu kształcenie liderów mediów polonijnych

Współpraca mająca na celu kształcenie liderów mediów polonijnych

Pod takim tytułem ukazał się artykuł w Gość Niedzielny dotyczący podpisania porozumienia o współpracy  Fundacji Wolność i Demokracja z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II.

Zapraszamy do lektury

W dniu 16 lutego 2020 w siedzibie Fundacji Wolność i Demokracja w  Warszawie Prezes Fundacji Wolność i Demokracja Lilia Luboniewicz i

ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II podpisali porozumienie o  współpracy pomiędzy Fundacją WiD a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Podpisany  dokument formalizuje trwającą już od kilku lat współpracę w ramach projektów edukacyjnych dla Polonii, ale także otwiera nowe możliwości działań związanych z kształceniem liderów mediów polonijnych w ramach Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL.

Wspólne multimedialne programy edukacyjne dla Polonii, w tym młodzieży oraz działania w zakresie doskonalenia i podnoszenia jakości kształcenia przez m.in. współorganizację konferencji, seminariów, szkoleń i studiów podyplomowych zakłada podpisane w Warszawie porozumienie między KUL a Fundacją Wolność i Demokracja. W ramach działań prowadzone będę również wspólne prace badawczo-rozwojowe, projekty naukowe, kulturalne i społeczne oraz wydawanie publikacji.