Fundacja Wolność i Demokracja podpisała porozumienie o współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II

W dniu 16 lutego 2020 w siedzibie Fundacji Wolność i Demokracja w  Warszawie odbyło się podpisanie porozumienia o  współpracy pomiędzy Fundacją WiD a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II.

Podpisany dziś dokument formalizuje trwającą już od kilku lat współpracę w ramach projektów edukacyjnych dla Polonii, ale także otwiera nowe możliwości działań związanych z kształceniem liderów mediów polonijnych w ramach Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL.

Porozumienie podpisali Prezes Fundacji Wolność i Demokracja Lilia Luboniewicz i  ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II.