Wydłużamy termin rekrutacji do projektu Szkoła Dobrej Jakości

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza do udziału w projekcie

 „Szkoła dobrej jakości”

W ramach projektu opracujemy i dostosujemy do potrzeb Twojej szkoły społecznej indywidualną platformę edukacyjną z wykorzystaniem narzędzi i platformy moodle, która zapewni sprawne funkcjonowanie szkoły w warunkach nauczania on-line.

W drodze konkursu wyłonimy 40 podmiotów szkolnictwa społecznego  dla których zbudujemy 40 platform szkolnych

Projekt przewiduje realizację  dwóch modułów:

Moduł I dla 28 szkół polskich i polonijnych na świecie w  ramach modułu  przygotujemy  do użytkowania  platformy  i zrealizujemy warsztaty wdrożeniowe dla kadry pedagogicznej, zapewnimy wsparcie merytoryczne i techniczne funkcjonowania platform moodle

Moduł II dla 12 szkół, które kontynuują współpracę w ramach projektu Szkoła dobrej jakości zapewnimy wsparcie merytoryczne i techniczne funkcjonowania platform oraz wdrożymy  na platformach dodatkowe narzędzia   repozytorium dla nauczycieli  „Uniwersalne przesłanie literatury polskiej dla współczesnego człowieka”, zrealizujemy warsztaty wdrożeniowe dla kadry pedagogicznej

Przeszkolimy Zespół Twojej szkoły ( dyrekcje i nauczycieli ) w zakresie:

  • tworzenia i dalszej rozbudowy modułów edukacyjnych na platformie,
  • prowadzenia interakcji z uczniami na platformie edukacyjnej,
  • zamieszczenia materiałów edukacyjnych umożliwiając uczniowi dotarcie do treści podręcznikowych.

Zapewniamy 6 miesięcy doradztwa, opiekę merytoryczną i techniczną!

Przenieś swoją szkołę na wyższy poziom świadczenia usług edukacyjnych!

Zawalcz o stworzenia atrakcyjnej wirtualnej przestrzeni do nauki języka polskiego dla swojej szkoły

Złóż wniosek rekrutacyjny on-line

Link do wniosku https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN9DjJ-iOaVtL211m7_tGzTc0XFDPfORyuvOlOjB36FNPZOQ/viewform

Na zgłoszenie czekamy do 26.10.2022 (środa)

Więcej szczegółów na stronie  projektu

O rezultatach konkursu  i terminie pierwszego spotkania poinformujemy  niezwłocznie