Odbyły się spotkania wdrażające szkoły polonijne do projektu Szkoła dobrej jakości

Fundacja Wolność i Demokracja realizuje projekt Szkoła Dobrej Jakości

W ramach projektu opracowywne są platformy edukacyjne dla szkół polonijnych a kadra pedagogiczna jest wdrażana do procesu zarządzania platformę edukacyjną. Odbyły się pierwsze spotkania on-line z kadrą pedagogiczną szkół wprowadzające w realizację projektu. Podczas spotkań na zoomie  zespół projektowy zaprezentował założenia projektu oraz zasady współpracy ze szkołami. Szkoły zadeklarowały terminy spotkań szkoleniowych.