Wyniki egzaminów III etapu IV, Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą “W drodze do Niepodległości”

Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą zostały ogłoszone wyniki egzaminów III etapu IV Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą “W drodze do Niepodległości”:

Lp. Kraj Miasto Imię i Nazwisko Wynik Status Dane placówki Imię i nazwisko nauczyciela
1 Grecja Ateny Daniel Jankowski 75 Laureat Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach Edyta Karakotsoglou
2 Ukraina Kijów  Aleksandra Brajko 75 Laureat Dom Polski w Kijowie
3 Ukraina Iwano-Frankiwsk Danuta Grabowska 72 Laureat Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku Danuta Stefanko
4 Ukraina Połonne Anna Gliwinska 72 Laureat Kulturalno-Oświatowe Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej Połonne Tatiana Sosun
5 Austria Wiedeń Patrycja Milo 67 Laureat Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu Ilona Szliter-Wyzińska
6 Ukraina Lwów Marcin Szarybura 64 Laureat Szkoła średnia nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie Aleksander Guły
7 Ukraina Chmielnicki Anastasiia Serdeha 63 Laureat Polska Szkoła Sobotnia przy ZNP Julia Sierkowa
8 Ukraina Lwów Diana Wołos 57 Laureat Centrum Kulturalno- Oświatowe „Orzeł Biały” Dorota Łabędzka
9 Ukraina Lwów Weronika Myśko 51 Finalista Centrum Kulturalno- Oświatowe „Orzeł Biały” Dorota Łabędzka
10 Ukraina Koziatyn Sergij Radko 50 Finalista Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna w Koziatyniu przy Stowarzyszeniu “Centrum Kultury Polskiej im. T. Padury” Natalia Czajkowska; Bożena Dąbrowska
11 Ukraina Odessa Mariia Kutinowa 50 Finalista Szkoła sobotnio-niedzielna przy Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie Anastasiia Streltsova
12 Niemcy Berlin Aleksander Szwarc 44 Finalista Szkoła Polska przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie Izabella Elsner
13 Ukraina Żytomierz Świętosław Żdaniuk 40 Finalista Ośrodek Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu Maryna Filisijenko
14 Ukraina Berdyczów Antoni Gonczaruk 37 Finalista Sobotnia Szkoła nauczania Języka Polskiego, Historii i Kultury w Berdyczowie Wiktor Koziński
15 Ukraina Łuck Yaroslav Andriichuk 35 Finalista SKP im. E. Felińskiej na Wołyniu, Łuck, Piotr Kowalik
16 Ukraina Chmielnicki Roman Zdybel 35 Finalista Polska Szkoła Sobotnia przy ZNP Julia Sierkowa
17 Białoruś Grodno Agnieszka Komincz 35 Finalista Polska Szkoła Społeczna im. Króla Stefana Batorego Przy ZPB w Grodnie Paweł Kasprzyk
18 Ukraina Kijów Paweł Ladońko 35 Finalista Polska Sobotnia Szkoła w Kijowie przy ZPU Swietłana Bułanowa
19 Ukraina Lwów Weronika Kamilia Sosnowska 35 Finalista Szkoła średnia nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie Aleksander Guły
20 Białoruś Mińsk Dziwejkus Nikita 30 Finalista Polska  Szkoła Społeczna przy ZPB w Mińsku Larysa Krywonosowa
21 Ukraina Żmerynka Diana Marceniuk 25 Finalista Związek Polaków “Jedność” w Żmerynce Julia Kułyk
22 Ukraina Kijów Andrzej Basiuk 20 Finalista Dom Polski w Kijowie Helena Szymańska
23 Francja Paryż Daniel Szczepański 20 Finalista Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu Ewa Quetant
24 Belgia Mons Miłosz Gregorczyk 15 Finalista Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Brukseli Beata Śpiewak, Joanna Jurkiewicz
25 Ukraina Chmielnicki Wiktoria Basista 15 Finalista Polska Szkoła Sobotnia przy ZNP Julia Sierkowa

Wszystkim uczestnikom, ich nauczycielom oraz szkołom i placówkom wspierającym ich naukę języka polskiego i historii, składamy serdeczne gratulacje!

Nagrodą główną dla grupy laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Opolski oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Serdecznie dziękujemy również partnerom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia, są nimi: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Opolski, Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwo Spraw Zagranicznych przy wsparciu placówek Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Instytut Pamięci Narodowej.

Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą jest inicjatywą Polskiego Towarzystwa Historycznego organizowaną przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Anna Śmigielska
Sekretarz Olimpiady

 

ORGANIZATORZY: 

 

 

 

 

PARTNERZY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą jest projektem realizowanym przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.