Wyniki konkursu w ramach projektu „DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja” – 2022

Szanowni Państwo,

dziękujemy za wszystkie złożone wnioski,

publikujemy listę podmiotów, którym przyznano mini-granty na realizację działań w ramach projektu

„DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja”

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022”

Wszystkie szczegóły prześlemy droga mailową

 

Lp. Nazwa organizacji polonijnej /szkoły sobotniej/punktu nauczania Kraj
1 Polish School WA inc. Australia
2 Polskie Stowarzyszenie Kultury Salzburg/Szkoła Polska im. I.J. Paderewskiego Salzburg Austria
3 Beneficjent * kraj *
4 SZKOA POLSKA W BILBAO I VITORII Hiszpania
5 Polska Szkoła im. Ireny Sendlerowej w Walencji przy stowarzyszeniu Amigos de la Lengua Polaca Hiszpania
6 Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Mówiących Po Polsku Polonica Hiszpania
7 Education and Integration Centre IDEA / Polska Szkoła IDEA Irlandia
8 Rada Rodziców przy Szkole Polskiej im. Gen. J. Hallera przy Konsulacie Generalnym w Toronto Kanada
9 Podstawowa Szkoła Samorządowa w Szumsku Litwa
10 Stowarzyszenie Polonia Dresden e.V. Niemcy
11 Stowarzyszenie “Familiaris” Niemcy
12 POLSKA SZKOŁA IM.BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO USA
13 Polonyalılar Kültür ve Eğitim Derneği (Polskie Stowarzyszenie Kultury i Nauki w Antalyi) Turcja
14 Marjanówski Związek Polaków na Ukrainie Ukraina
15 Kulturalno-Oświatowe Centrum im. Kornela Makuszyńskiego w Stryju Ukraina
16 Sobotnia Polska Szkoła Mniejszości Narodowej w Złoczowie Ukraina
17 Polskie Centrum Kultury i Edukacji im. prof. M. Krąpca w Tarnopolu Ukraina
18 Filia sobotnio-niedzielnej szkoły im. Grocholskich Ukraina
19 KOC im. Juliusza Slowackiego Ukraina
20 Drohobyckie Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie Odrodzenia Ukraina
21 Centrum Edukacji Inicjatyw Przedsiębiorczości im. Mikołaja Reja, m. Lwów Ukraina
22 Ukraińsko- Polski Sojusz im. Tomasza Padury Ukraina
23 Ośrodek Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu Ukraina
24 Stowarzyszenie Kultury Polskiej na Wołyniu imienia Ewy Felińskiej Ukraina
25 Związek Polaków Połtawszczyzny “Polonia” Ukraina
26 Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna im.ks.prof.J. Tischnera w Użgorodzie Ukraina
27 Chmielnicki Miejski Związek Polaków im. W. Reymonta Ukraina
28 Kostopolska Miejska Społeczna Organizacja “Towarzystwo Kultury Polskiej” Ukraina
29 Kulturalno-Oświatowe Centrum Jedność Ukraina
30 Stowarzyszenie Polaków „Polonia” im. K. Szymanowskiego Ukraina
31 Towarzystwo Kultury Polskiej im. Wł. St. Reymonta na Rówieńszczyźnie Ukraina
32 Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Tarnopolu Ukraina
33 Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Samborze Ukraina
34 Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie “Rodzina” Ukraina
35 Centrum Języków i Kultur Słowiańskich, oddział polski Ukraina
36 Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie Ukraina
37 Chmielnicki miejski ośrodek związku Polaków Ukrainy Ukraina
38 Kulturalno-Oświatowe Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej Ukraina
39 Polska Sobotnia szkoła w Kijowie przy ZPU Ukraina
40 Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Czerwonogradzie. Szkoła Sobotnio-Niedzielna im Jana Pawła II Ukraina
41 Centrum Rozwoju i Partnerstwa Polonia Ukraina
42 Centrum Nauczania Języka Polskiego przy Ośrodku Charytatywnym “Karmel” Ukraina
43 Towarzystwo Kultury Polskiej imienia Tadeusza Kościuszki Ukraina
44 Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie Ukraina
45 Fundacja Rodzice Szkole Polskiej /Szulok a Lengyel Iskolaert Alapitvany Węgry
46 Polska Sobotnia Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Wisławy Szymborskiej w Grays Wielka Brytania
47 Centrum Edukacyjne Bajka CIC Wielka Brytania
48 Polska Szkoła POLCA w Belfaście Wielka Brytania – Irlandia Północnej
49 Polska Szkoła Sobotnia w Perth Wielka Brytania/ Szkocja
50 Stowarzyszenie Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej w Rzymie Włochy
51 Apulijskie Stowarzyszenie Polsko – Włoskie Włochy
52 Sobotnia Szkoła Kultury i Języka Polskiego im Francesco Nullo w Lago Patrii przy stow. Instytut dla Polonii w Neapolu Włochy

W ramach projektu dofinansujemy uroczyste obchody Dnia Niepodległości Polski i  obchody uroczystości  związanych z uchwaleniem  Konstytucji 3 Maja, Dnia Polaków i Polonii poza granicami Polski, Dnia Flagi z uwzględnieniem polskich tradycji dla 40 organizacji polonijnych.

Okres realizacji projektu : od 1 maja do 30 listopada 2022

W ramach działania Fundacja Wolność i Demokracja przyzna mini-granty na realizacje wydarzeń związanych z uroczystymi obchodami Dnia Niepodległości Polski i   obchodów kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dnia Polaków i Polonii poza granicami Polski, Dnia Flagi w co najmniej 40 środowiskach polskich na świecie ( dofinansowanie uatrakcyjnienia uroczystych obchodów z uwzględnieniem polskich tradycji ).

W ramach projektu mogą być sfinansowane następujące działania:

 • przede wszystkim organizacja stoiska niepodległościowego,
 • warsztaty przygotowania kotylionów,
 • konkursy tematyczne,
 • uroczyste akademie ze śpiewem pieśni Patriotycznych
 • aktywność na świeżym powietrzu,
 • bieg, emisje filmów o tematyce patriotycznej,
 • organizacja koncertów, spektakli
 • wydruk roll-upów z infografikami poświęconymi tematyce działań,
 • poczęstunek uczestników daniami polskiej kuchni,
 • zakup/ upieczenie rogali Świętomarcińskich
 • zakup wieńców, kwiatów, zniczy w celu zapalenia świateł pamięci w miejscach pochówku bohaterów walczących o niepodległość – “Znicz dla Bohatera”.

Wydatki kwalifikowane które można ponosić w ramach realizacji 2 wydarzeń :

Dofinansowanie uroczystych 2 wydarzeń w jednej organizacji polonijnej : obchodów Święta Niepodległości i rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja, Dnia Flagi Polskiej, Dnia Polonii i Polaków za granicą z uwzględnieniem polskich tradycji (organizacja stoiska – dekoracje, materiały promocyjne, upominki, honoraria, wynajem sali i sprzętu, wynajem/zakup wyposażenia stoiska, usługi fotograficzne i video, druk materiałów, poczęstunek, usługi transportowe, środki dezynfekcji i ochrony osobistej, koszt organizacji wydarzeń on-line, abonament, zoom,)

Organizacja polonijna składająca wniosek o dofinansowanie uroczystych obchodów Święta Niepodległości Polski i obchodów kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dnia Polaków i Polonii poza granicami Polski, Dnia Flagi  Polski zobowiązuje się:
– zorganizować dwa wydarzenia polonijne, ( organizacje z Ukrainy mogą  zadeklarować realizację jednego wydarzenia)
– zapewnić udział co najmniej 50 uczestników w organizowanych uroczystościach,
– spełnić obowiązki informacyjne odnośnie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji Wolność i Demokracja zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej,

– zapewnić zapalenia świateł pamięci w miejscach pochówku bohaterów walczących o niepodległość Polski ( w miejscach pamięci zlokalizowanych w pobliżu organizacji polonijnej).

„Projekt „DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

osoba do kontaktu : [email protected]