Wyniki VII Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2022/2023

W dniach 1-3 lipca odbyły się eliminacje finałowe, w których rywalizację podjęło aż 22 utalentowanych olimpijczyków z 10 krajów!
Kapituła Olimpiady wyróżniła 10 laureatów i 12 finalistów, którzy wykazali się wiedzą z zakresu historii Polski i pasją do jej zdobywania.
Po ogłoszeniu wyników nasi utalentowani uczestnicy mieli wyjątkową okazję spotkać się z Pierwszą Damą w Pałacu Prezydenckim.
Po trudach egzaminacyjnych czekał wszystkich objazd historyczny. Olimpijczycy zwiedzili Kazimierz Dolny, Puławy, Sulejówek. Wycieczki poszerzyły horyzonty młodzieży polskiej i polonijnej i przybliżyły im postacie wybitnych Polaków.
Dziękujemy z całego serca wszystkim uczestnikom oraz niezwykle zaangażowanym nauczycielom, którzy włożyli mnóstwo wysiłku w upowszechnienie bogatej historii narodu polskiego w świadomości swych podopiecznych.

W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą przedstawiamy wyniki egzaminów III etapu VII Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2022/2023:

LP Imię i nazwisko uczestnika III etapu OHP  Kraj zamieszkania Nazwa komisji szkolnej Ocena  Końcowa Tytuł
1 Adam Kozłowski Litwa Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie 124 Laureat
2 Anna Stachowiak Niemcy Szkoła Polska im. gen. Stefana Grota-Roweckiego przy Ambasadzie RP w Berlinie 120 Laureat
3 Amelia Kukieła Bośnia i Hercegowina LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie ORPEG 118 Laureat
4 Kayetan Woźniak Francja Lycee International de Saint Germain en Laye – Section Polonaise 117 Laureat
5 Łukasz Góralski Francja Lycee International de Saint Germain en Laye – Section Polonaise 117 Laureat
6 Izabela Orłowska Litwa Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie 113 Laureat
7 Milan Bodnar Belgia LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie ORPEG 110 Laureat
8 Delphine Bukowski Francja Lycee International de Saint Germain en Laye – Section Polonaise 106 Laureat
9 Mateusz Nepelski Niemcy Szkoła Polska im. Tadeusza Chciuka-Celta przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium 104 Laureat
10 Théotime Charles Martin Francja Szkoła Polska im. A.Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu 104 Laureat
11 Piotr Jurgielewicz Niemcy Szkoła Polska im. gen. Stefana Grota-Roweckiego przy Ambasadzie RP w Berlinie 99 Finalista
12 Martyna Bujko Finlandia LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie ORPEG 94 Finalista
13 Marcel Dębowski Austria Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu 90 Finalista
14 Zofia Kowal Nowa Zelandia LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie ORPEG 86 Finalista
15 Anastasiia Zamikhovska Ukraina Polska Szkoła Sobotnia przy Chmielnickim Oddziale Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie 80 Finalista
16 Jana Sitanska Ukraina Kulturalno-oświatowe centrum polskiej mniejszości narodowej, Połonne 77 Finalista
17 Wiktoria Puczyłowska Niemcy LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie ORPEG 69 Finalista
18 Julia Mázi Węgry Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Budapeszcie 68 Finalista
19 Arsenij Szczepny Ukraina Liceum nr. 10 im. św. Marii Magdaleny 67 Finalista
20 Serafima Dudowa Ukraina Ośrodek Kultury i Tradycji polskich w Żytomierzu 66 Finalista
21 Mael Letertre Francja Lycee International de Saint Germain en Laye – Section Polonaise 60 Finalista
22 Marek Bosakowski Ukraina Liceum nr. 10 im. św. Marii Magdaleny 55 Finalista

Prof. UWM dr hab. Andrzej Korytko
Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady

Julia Saweliewa
Sekretarz Olimpiady, Fundacja Wolność i Demokracja

Członkowie komisji egzaminacyjnej:

prof. UMCS dr hab. Piotr Bednarz, Uniwersytet im. Marii Cuire-Skłodowskiej w Lublinie

Maciej Dancewicz, Fundacja Wolność i Demokracja

prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow, Uniwersytet Mikołaja  Kopernika w Toruniu

dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

prof. UMCS dr hab. Małgorzata Nossowska, Uniwersytet im. Marii Cuire-Skłodowskiej w Lublinie

prof. UO dr hab. Mariusz Sawicki, Uniwersytet w Opolu

prof. UMCS dr hab. Marek Witold Sioma, Uniwersytet im. Marii Cuire-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Henryk Stroiński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

 

Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą jest inicjatywą Polskiego Towarzystwa Historycznego realizowaną we współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja.

Olimpiada Historii Polski organizowana jest zgodnie z polskimi aktami prawnymi.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości za granicą.

 

Dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki.