Rejestracja na szkolenia nauczycieli i instruktorów młodzieżowych „Wprowadzenie do pedagogiki przygody”, w ramach projektu „Szkoła Lidera Polonijnego Ja-Lider”

Zapraszamy do udziału w  stacjonarnym szkoleniu dla nauczycieli i instruktorów młodzieżowych „Wprowadzenie do pedagogiki przygody”, w ramach projektu „Szkoła Lidera Polonijnego Ja-Lider. Kompleksowy projekt rozwojowy dla organizacji polskich”.

„Wprowadzenie do pedagogiki przygody” to niezwykły warsztat dla osób zainteresowanych outdoor/adventure/experiential education. W ciągu kilkunastu godzin uczestnicy poznają podstawowe zasady realizacji aktywności w tych nurtach, ich podstawy teoretyczne, ale przede wszystkim przykłady najbardziej charakterystycznych form: gry wspierające budowanie zaufania w grupie, poprawę komunikacji, ćwiczenia asertywności, poszukiwanie niestandardowych rozwiązań, budowanie więzi z przyrodą.

CELE WARSZTATU:

 • przedstawienie teoretycznych założeń pracy w nurcie pedagogiki przygody, pedagogiki przeżyć i outdoor education
 • przedstawienie gier i zabaw realizujących różne cele, przeznaczonych dla różnych grup młodzieżowych
 • zapoznanie odbiorców z metodyką nauczania w nurcie pedagogiki przygody

METODA

Proponowany program warsztatów jest stworzony na podstawie technik i ćwiczeń opartych na nurcie outdoor i experiential education. Spośród innych technik szkoleniowych wyróżnia je:

 • korzystanie z siły metafory i potencjału otaczającej natury
 • nacisk na doświadczenie uwzględniające wszystkie zmysły
 • osadzenie aktywności w środowisku naturalnym, poza standardową salą szkoleniową
 • możliwość uruchomienia silnych procesów grupowych i indywidualnych w stosunkowo krótkim czasie

Szczególnym narzędziem spośród proponowanych technik jest mobilny niski park linowy – zawieszony na wysokości 70 cm labirynt z lin i stalówek. Każdy park budowany jest przez trenerów z uwzględnieniem konkretnych potrzeb danego zespołu, każda gra na parku jest inna. Mnogość scenariuszy i rodzajów konstrukcji stwarza zaś możliwość realizacji różnych celów szkoleniowych takich jak: budowanie zaufania, doskonalenie współpracy, uwrażliwienie na bariery komunikacyjne, budowanie postaw liderskich i innych.

ZARYS PROGRAMU:

Dzień I

 • Poznanie i formowanie grupy. Przykłady gier budujących zaufanie, normy, zasady komunikacji, energetyki w nurcie outdoor education
 • Wprowadzenie do teorii KNP Karla Rohnkego
 • Gry w przyrodzie
 • Projektowanie aktywności w oparciu o Cykl Kolba
 • Reviewing w experiential education
 • Gry i ćwiczenia rozbudowujące komunikację

Dzień II

 • Podstawy teorii pedagogiki przygody
 • Ćwiczenia i gra z wykorzystaniem niskiego parku linowego: budowanie zaufania, poszukiwanie niestandardowych rozwiązań
 • Gry i zabawy z pomocami metodycznymi: gumizela, Tower of Power

Liczba miejsc: 30 pełnoletnich uczestników (istnieje możliwość rejestracji więcej niż 1 osoby z organizacji)

Termin: 6-8 października

Miejsce: Hotel Korona (Kruki)

Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie w trakcie trwania kursu oraz refundację części kosztów przejazdu uczestnika na zajęcia.

Zgłoszenia: https://tiny.pl/cg28b