Wyniki konkursu w ramach projektu „DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja” – 2023

Szanowni Państwo,

dziękujemy za wszystkie złożone wnioski, wpłynęło ich do nas 53.

Poniżej publikujemy listę podmiotów, którym przyznano minigranty na realizację działań w ramach projektu

„DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja” w roku 2023

W ramach projektu dofinansujemy 24 organizacjom polskim i polonijnym uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości Polski oraz obchody uroczystości  związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 maja, Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, w których zostaną uwzględnione polskie tradycje.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

Wszystkie szczegóły prześlemy drogą mailową

 

Lp Nazwa organizacji polonijnej/ szkoły sobotniej/ punktu nauczania Kraj, w którym działa placówka oświatowa
1 Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej w Londynie Wielka Brytania
2 Związek Polaków Połtawszczyzny „Polonia” Ukraina
3 Kulturalno-Oświatowe Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej w Połonnem Ukraina
4 Polska Sobotnia Szkoła w Kijowie przy ZPU Ukraina
5 Szkoła Języka Polskiego przy Zgromadzeniu Sióstr Pallotynek w Korosteszowie Ukraina
6 Ośrodek Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu Ukraina
7 Sobotnia Szkoła Mniejszości Narodowej w Złoczowie Ukraina
8 Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Samborze Ukraina
9 Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie Ukraina
10 Kulturalno-Oświatowe Centrum im. J. Słowackiego Ukraina
11 Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Mówiących po Polsku POLONICA Hiszpania
12 Szkoła Podstawowa w Szumsku, rejon wileński Litwa
13 Education and Integration Centre IDEA Athlone/ Polska Szkoła IDEA w Athlone Irlandia
14 Polska Szkoła im. Ireny Sendelrowej w Walencji przy stowarzyszeniu Amigos de la Lengua Polaca Hiszpania
15 Stowarzyszenie „Polonia” im. K. Szymanowskiego w Kropywnyckim Ukraina
16 Apulijskie Stowarzyszenie Polsko-Włoskie Włochy
17 Chmielnicki Miejski Związek Polaków im. W. Reymonta Ukraina
18 Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie Ukraina
19 Centrum Rozwoju i Partnerstwa POLONIA Ukraina
20 Szkoła Sobotnio-Niedzielna im. Jana Pawła II przy TKPZL w Czerwonogrodzie Ukraina
21 Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku Ukraina
22 Kostopolska Miejska Społeczna Organizacja „Towarzystwo Kultury Polskiej” Ukraina
23 Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Brzechwy w Stratford-upon-Avon Wielka Brytania
24 Polska Szkoła Społeczna Kraj

Okres realizacji projektu: od 1 maja do 30 listopada 2023

W ramach działania Fundacja Wolność i Demokracja przyzna minigranty na realizację wydarzeń związanych z uroczystymi obchodami Narodowego Święta Niepodległości Polski i obchodów kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, Dnia Polonii i Polaków za Granicą, Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w co najmniej 24 środowiskach polskich na świecie (dofinansowanie uatrakcyjnienia uroczystych obchodów z uwzględnieniem polskich tradycji).

W ramach projektu mogą być sfinansowane następujące działania:

obowiązkowe: 

organizacja stoiska niepodległościowego 

„Znicz dla Bohatera” – zadanie przewiduje zapalenie znicza oraz udekorowanie wstążką biało-czerwoną polskich miejsc pamięci (złożenie kwiatów na grobach żołnierzy i innych osób walczących o niepodległość Polski). Zaangażowanie w to działanie dzieci i młodzieży.

dowolne działania dodatkowe uatrakcyjniające uroczyste obchody świąt:

  • warsztaty z robienia kotylionów
  • konkursy tematyczne
  • uroczyste akademie ze śpiewem pieśni patriotycznych
  • aktywność na świeżym powietrzu, np. bieg
  • emisje filmów o tematyce patriotycznej
  • organizacja koncertów, spektakli
  • wydruk roll-upów z infografikami poświęconymi tematyce działań
  • poczęstunek uczestników daniami polskiej kuchni
  • zakup/ upieczenie rogali świętomarcińskich

Wydatki kwalifikowane, które można ponosić w ramach realizacji dwóch wydarzeń:

Dofinansowanie uroczystych dwóch wydarzeń w jednej organizacji polonijnej: obchodów Święta Niepodległości i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dnia Polonii i Polaków za Granicą z uwzględnieniem polskich tradycji (organizacja stoiska – dekoracje, materiały promocyjne, upominki, honoraria, wynajem sali i sprzętu, wynajem/zakup wyposażenia stoiska, usługi fotograficzne i wideo, druk materiałów, poczęstunek, usługi transportowe, środki dezynfekcji i ochrony osobistej, koszt organizacji wydarzeń online, abonament, zoom).

Organizacja polonijna składająca wniosek o dofinansowanie uroczystych obchodów Święta Niepodległości Polski i obchodów kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, Dnia Polonii i Polaków za Granicą, Dnia Flagi Polski zobowiązuje się:
– zorganizować dwa wydarzenia polonijne (organizacje z Ukrainy mogą  zadeklarować realizację jednego wydarzenia)
– zapewnić udział co najmniej 50 uczestników w każdej z organizowanych uroczystości (potwierdzone imienną listą obecności)
– spełnić obowiązki informacyjne wobec Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji Wolność i Demokracja zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej, umieścić logo i informację o dofinansowaniu projektu
zapewnić zapalenie świateł pamięci w miejscach pochówku bohaterów walczących o niepodległość Polski (zlokalizowanych w pobliżu organizacji polskiej/ polonijnej).

„Projekt „DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

osoba do kontaktu: [email protected]