Wystawa i warsztaty o przedsiębiorczości w Gimnazjum nr 5 w Warszawie

17 marca 2017 roku Gimnazjum nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie przyjęło trenera Fundacji Wolność i Demokracja, który z animuszem wprowadził młodzież w świat pary, elektryczności i ekonomii podczas warsztatów towarzyszących wystawie “Wiek pary, elektryczności i ekonomii. Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku”

Duch Adama Smitha zawisł nad uczniami, podczas gdy kilkoro z nich deklamowało biogramy sławnych polskich wynalazców i przedsiębiorców. Ich rówieśnicy uważnie wsłuchiwali się w fascynujące dzieje Ignacego Łukasiewicza, Jana Szczepanika, Leona Sapiehy i innych postaci kresowych wielkiego formatu, aby wkrótce zainwestować w ich projekty. Twórca, którego pomysł – cud techniki, fabryka, kasa – zyskał najwięcej akcjonariuszy, zwyciężał!
Gdy rozległ się dzwonek na przerwę, uczniowie niechętnie ściągali z głów czarne cylindry – atrybuty pozwalające im przeistoczyć się w prawdziwe jastrzębie przemysłu. Choć ze swymi rolami musieli się pożegnać, bez wątpienia zostali zainspirowani do rozwijania swych ekonomicznych zainteresowań.


Projekt „Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie nowoczesnej gospodarki, ekonomii i przemian społecznych” jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Termin realizacji projektu: 10.12.2016 – 5.05.2017