„Zakochaj się w Polsce” w Mińsku

3 listopada w siedzibie Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku młodzież ze Związku Polaków na Białorusi zrealizowała miniprojekt „Zakochaj się w Polsce”.

Celem projektu było zapoznanie studentów z polską kulturą i zwyczajami polskimi. Spotkanie rozpoczęło się otwartą dyskusją na temat znajomości Polski, języka polskiego oraz chęci pogłębiania swojej wiedzy. Następnie organizatorzy opowiedzieli o polskiej kulturze i tradycjach. Jako pomoc posłużył film promujący Polskę.
Uczestnicy spotkania zapoznali się z podstawowymi zasadami etykiety: jak prawidłowo zwracać się do nieznajomych, jak pozdrowić znajomego lub starszą osobę, jak przepraszać, jak grzecznie o coś zapytać – wszystko w języku polskim.
Zebrani mieli również możliwość zmierzyć się z trudnymi łamańcami językowymi – poradzili sobie z tym znakomicie: zobacz
Na zakończenie wszyscy wypełnili kwestionariusz, w którym ocenili spotkanie oraz wyrazili chęć odwiedzenia Polski i udziału w kolejnych tego typu spotkaniach.


Projekt „Szkoła lidera polonijnego. Ja – Lider” współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
nad Polonią i Polakami za granicą.

godlo_z podpisem SENAT