Zakończenie kursu edukacyjnego „Wiedza o Polsce i świecie współczesnym”

25 maja 2017 roku w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku odbyło się uroczyste zakończenie zajęć edukacyjnych „Wiedza o Polsce i świecie współczesnym”, w których uczestniczyli uczniowie klas V-VI miejscowych szkół.

Kurs trwał od marca 2016 roku do maja 2017 roku. W trakcie zajęć uczniowie poznawali historię Polski, geografię, mieli zajęcia z języka polskiego, brali udział w historycznych grach edukacyjnych, odbywali wirtualne wycieczki po regionach i miastach Polski. Każdy cykl kończył się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę.
Zwycięzcami wewnętrznego konkursu zostali:
1 miejsce – Teresa Oryszczuk,
2 miejsce – Anna Borkowska,
3 miejsce – Stanisław Kwiatkowski.
Wyróżniona została najmłodsza uczestniczka zajęć, uczennica klasy III Anita Czirkowa, która zdobyła czwarte miejsce. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.
Nagrody ufundowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą wręczyła Maria Osidacz, dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego.
Kurs edukacyjny „Wiedza o Polsce i świecie współczesnym” odbywał się w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja „Biało-czerwone ABC”.

Źródło: Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego

http://www.ckpide.eu/pl/aktualnosci/wydarzenia/1586-zakonczenie-kursu-edukacyjnego-wiedza-o-polsce-i-swiecie-wspolczesnym