Zakończenie prac rewaloryzacyjnych polskich miejsc pamięci sezonu 2020

31 października 2020 r. Fundacja Wolność i Demokracja zakończyła prace rewaloryzacyjne i remontowe polskich miejsc pamięci.

We Lwowie przeprowadzono prace na Kwaterze Powstańców Styczniowych (tzw. Górka Powstańcza), prace polegały na zamienieniu istniejących ziemnych mogił na mogiły z piaskowca. Na Zamarstynowie odnowiono pylon poświęcony pomordowanym przez NKWD Polakom. W Stryju wzniesiono mogiłę polskiej społeczności miasta, których szczątki zostały odkryte podczas prac budowlanych, a następnie przeniesione na miejski cmentarz. Pracami rewaloryzacyjnymi objęte zostały także: pomnik pomordowanych mieszkańców Podkamienia oraz mogiła żołnierzy II Brygady Legionów w Nadwórnej. W miejscu kaźni polskiej inteligencji Stanisławowa w Czarnym Lesie zamieniono niszczejące ogrodzenie na nowe oraz przeprowadzono rewitalizację dołów śmierci.

Prace dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Kwatera powstańców styczniowych na Cmentarzu Łyczakowskim (archiwum WiD)
Czarny Las (archiwum WiD)
Stryj (archiwum WiD)
Cmentarz w Nadwórnej (archiwum WiD)
Cmentarz na Zamarstynowie (archiwum WiD)