„Niech żywi nie tracą nadziei”.  Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Juliusza Słowackiego w Równem.

 

W piątkowe popołudnie 23 października 2020 r. w szkole sobotnio-niedzielnej przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. Wł. St. Reymonta  w Równem odbyło się Czytanie poezji Juliusza Słowackiego. W ramach literackich zajęć młodzież, przygotowana przez nauczycielkę języka polskiego Elżbietę Piotrowską czytała fragmenty utworów poetyckich, prezentowała najważniejsze wiadomości z życia wybitnego polskiego poety epoki romantyzmu. To trzecie spotkanie z twórczością  Juliusza Słowackiego. Na początku września Narodowe Czytanie „Balladyny” rozbudziło zainteresowanie literaturą piękną. Następnie uczestnictwo w wycieczce  do Krzemieńca, podczas której młodzież czytała wybrane utwory poety w Muzeum Juliusza Słowackiego. Trzeba podkreślić, że na każdym spotkaniu wszyscy występujący zaprezentowali  piękną dykcję i wyrazistość przekazywania treści. Były też prezentacje multimedialne, dzięki którym młodzież poznała szczegółowe wiadomości, zainteresowania i ciekawostki z życia Juliusza Słowackiego.                                                                                                                                       Następnie odbył się konkurs wiedzy. 40 pytań ułożonych przez nauczycielkę języka polskiego, dotyczących dzieciństwa, nauki, rodziny, podróży i zainteresowań poety nie sprawiło trudności. Sukces odnieśli wszyscy! Były jeszcze rekwizyty z „Balladyny” – mimo że to tragedia to nie zabrakło zabawy podczas prezentacji włosów Goplany, wianka z jaskółkami, korony Kirkora i  innych.                                                                      Na koniec każdy otrzymał upominek. Stanęliśmy do wspólnego zdjęcia. Następnie w dobrych humorach częstowaliśmy się darami natury. Były kanapki z serem i oliwkami, pizza. Na deser cukierki i obowiązkowo maliny od Balladyny.  Dziękujemy wszystkim uczniom za wielkie zaangażowanie.  Do kolejnego spotkania  z innym poetą.

Konkurs odbył się w ramach projektu «Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie» realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt finansowany jest ze środków Kancelarii Premiera w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.