Zakończenie roku szkolnego w Dreźnie

Dnia 23 czerwca 2018 roku w Szkole Języka i Kultury Polskiej przy PMK w Dreźnie odbyło się zakończenie roku szkolnego 2017/2018 połączone z odpustem parafialnym i festynem rodzinnym.

Dzieci dostały świadectwa, te najlepsze nawet nagrody, potem było grillowanie i wspólne zabawy na powietrzu. Nauczycielki zorganizowały teletombolę, kiermasz książki przeczytanej oraz kącik chemicznych eksperymentów. Podczas festynu został rozstrzygnięty konkurs na logo szkoły, wszystkie prace zostały nagrodzone.

Zaprzyjaźnione ze szkołą stowarzyszenie Polonia-Dresden za sponsorowało dla wszystkich dzieci lody. Pomimo zdecydowanie jesiennej pogody, atmosfera była iście wakacyjna, a wszystkim dopisywał humor i dobry apetyt.

Szkoła Języka i Kultury Polskiej przy PMK w Dreźnie jest partnerem Fundacji biorącym udział w projekcie “Pod znakiem Białego Orła. Wspomaganie i rozwijanie szkolnictwa polskiego w Niemczech” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.