Zakończenie roku szkolnego w Sobotniej Szkole Polskiej Mniejszości Narodowej w Złoczowie

Od 28 maja w Sobotniej Szkole Polskiej Mniejszości Narodowej w Złoczowie rozpoczęły się wakacje. Ostatnie miesiące były dla Nas wszystkich bardzo trudne. Panująca na świecie pandemia COVID-19, z dnia na dzień, zmieniła całą edukację. Zdarzały się także trudne chwile w Szkole Polskiej, ale udało nam się realizować kształcenie stacjonarnie i jest to nasz wspólny sukces dydaktyczny. Z uwagi na pandemię w bieżącym roku szkolnym zakończenie roku szkolnego odbyło się z podziałem na grupy. Uczniowie poszczególnych klas otrzymali zaświadczenia ukończenia poszczególnej klasy, natomiast uczniowie klasy VI uroczyście w obecności rodziców, pani dyrektor i nauczyciela pani Bożeny Majewskiej otrzymali zaświadczenia ukończenia nauki w Sobotniej Szkole Polskiej Mniejszości Narodowej w Złoczowie.

Imprezę przeprowadzono w ramach projektu “Biało-czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja.
Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021”. Z całego serca dziękujemy za wsparcie.
 Autor:

Prezes TKPZZ  Halina Stojanowska