Zakończenie roku szkolnego w Szkole Języka Polskiego przy Polskim Centrum Kultury i Edukacji im. prof. Mieczysława Krąpca w Tarnopolu


Uczniowie Szkoły Języka Polskiego przy Polskim Centrum Kultury i Edukacji im. prof. Mieczysława Krąpca w Tarnopolu otrzymali świadectwa ukończenia roku szkolnego.

Uroczyste wręczenie odbyło się w sobotę, 22 maja, w holu w Ukraińskiego Domu Kultury «Peremoha». Zaczęło się od przemówienia prezesa PCKiE Piotra Fryza, który w imieniu zarządu stowarzyszenia powitał wszystkich zebranych i podziękował za wspólnie spędzony rok.

Marianna Seroka, nauczycielka skierowana do Tarnopola przez ORPEG, w imieniu grona pedagogicznego SJP pogratulowała obecnym osiągnięcia nowego poziomu znajomości języka polskiego i zachęciła do kontynuacji nauki od września.

Następnie każda z nauczycielek – Marianna Seroka, Irena Bonczak, Oksana Młynko oraz Lilia Kilbicka – przekazały na ręce swoich uczniów zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach na odpowiednim poziomie.

W tym roku szkolnym naukę w placówce podjęło prawie dwieście osób. Mimo że nauczanie wyglądało nieco inaczej, dla uczniów Szkoły nie było to przeszkodą w skutecznym przyswajaniu języka polskiego.

Szkoła Języka Polskiego przy Polskim Centrum Kultury i Edukacji im. prof. Mieczysława Krąpca w Tarnopolu jest wspierana przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu ” Biało-czerwone ABC.”
 Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Oksana MŁYNKO,
Polskie Centrum Kultury i Edukacji im. prof. Mieczysława Krąpca w Tarnopolu