Zakończył się projekt “Szkoła lidera polonijnego. Ja-Lider”

Polska witała uczestników „Szkoły lidera polonijnego. Ja-Lider” chmurami, a żegna upałami i pełnym słońcem. Analogicznie uczestnicy warsztatów – przyjeżdżając byli niepewni co ich czeka, lekko zawstydzeni i zmieszani nowym miejscem i nowo poznanymi ludźmi, a wyjeżdżają uśmiechnięci, żartujący i niekiedy roniąc łzę tęsknoty do nowych przyjaciół i Polski.

Pięćdziesięciu młodych liderów z Ukrainy, Litwy, Łotwy i Białorusi, szkoliło się przez ostatnie 9 dni pod czujnym okiem profesjonalnych trenerów, aby jak najlepiej zgłębić tajniki zarządzania projektami oraz poznać metody pracy z grupą i wzmocnić swoje umiejętności społeczne. Zespoły, złożone z działaczy polskich organizacji działających za granicami Polski, pracowały nad własnymi projektami, które będą realizować po powrocie do domu. Możemy spodziewać się w najbliższym czasie spotkań promujących kulturę i historię polską, audycji radiowych mających na celu dokształcenie polskich środowisk w zakresie ekonomii i budżetu domowego, koncertów charytatywnych, quizów dla młodszych i starszych, gier terenowych i wielu innych. Wszystkie projekty, opracowane przez zespoły, zostały poddane merytorycznej ocenie – z pośród 10 projektów, zostały wybrane 3, które najbardziej uwiodły i przekonały do siebie jury. Podium wygląda następująco:

  1. miejsce – grupa z Mińska z projektem spotkania edukacyjnego dla osób mieszkających na Białorusi, które chcą rozpocząć studia w Polsce.
  2. miejsce – grupa z Sambora z projektem spotkania edukacyjnego „Poznaj swojego sąsiada pl.”
  3. miejsce – grupa z Iwano-Frankiwska z projektem quizu o Polsce.

Wszyscy uczestnicy projektu „Szkoła lidera polonijnego. Ja-Lider” otrzymali na zakończenie drobne upominki oraz zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach, które zawierały 12 godzin zajęć z zakresu kompetencji liderskich, 6 godzin zajęć językowych z języka polskiego oraz 24 godziny zajęć z zakresu zarządzania projektem (m.in. zarządzanie projektem społecznym: praca metodą projektową, analiza potrzeb, pozyskiwanie funduszy, planowanie, zarządzanie, realizacja, ewaluacja projektu).

Oprócz zajęć projektowych, młodzi liderzy mieli czas na zabawę i odpoczynek – w Bolimowie zrobili własne garnki z gliny, pływali w termach w Mszczonowie, odwiedzili dworek Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli oraz bawili się i integrowali podczas zajęć prowadzonych przez naszych najlepszych trenerów i animatorów.

Cieszymy się, że mogliśmy być z Wami podczas tych warsztatów, oraz mamy nadzieję, że opracowane projekty, będą z dużym pożytkiem dla lokalnych społeczności.


Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą
w 2017 roku