Zaporoże

 Nazwa podmiotu nauczania

Towarzystwo Języka i Kultury Polskiej w Zaporożu


Adres 

ul. Zwenygorodska 6-22, 69093 Zaporoże, Ukraina


Data założenia

18.12.2007r.


Liczba uczniów i nauczycieli 

14 uczniów i 2 nauczycieli


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania

Towarzystwo Języka i Kultury Polskiej w Zaporożu to organizacja pozarządowa, która ma na celu rozpowszechnianie znajomości języka polskiego, prowadzenie działalności w zakresie szerzenia kultury i wiedzy, sprzyjanie braterskim stosunkom między Ukrainą a Polską.

Nasza organizacja działa w następujących kierunkach:

– nauka języka polskiego, prowadzenie zajęć z historii, kultury Polski;

– zachęcanie młodzieży do działalności społecznej;

– rozpowszechnianie idei wzajemnego zrozumienia, tolerancji i szacunku do innych narodów oraz walki z ksenofobią.

W naszej szkole języka polskiego prowadzimy działalność w formie wykładów, praktycznych zajęć językowych, poznania tradycji poprzez obchodzenia świąt narodowych, konkursów, wystaw, projekcji filmów polskich itd.

Obecnie zajęcia z języka polskiego odbywają się co sobotę w bibliotece miejskiej i są prowadzone w dwóch grupach. W jednej grupie uczą się dzieci i młodzież (11-35 lat), w drugiej – osoby starsze (55+).

 

W naszej szkole uczniowie rozwijają swoje umiejętności komunikacyjne takie jak mówienie, czytanie i słuchanie ze zrozumieniem, pisanie i praktyczną gramatykę języka oraz poszerzają wiedzę o historii i kulturze.

004