Zdołbunów

Nazwa podmiotu nauczania

Rówieńska Organizacja Obwodowa “Kulturalno-Oświatowe Centrum im. Tadeusza Czackiego”


Adres 

ul.Lesi Ukrainki,9/113, 35700 Zdołbunów, Obw. Rówieński, Ukraina


Data założenia 

2011


Liczba uczniów i nauczycieli 

31 uczniów i 1 nauczyciel


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania  

Członkiem Centrum może stać zarówno osoba polskiego pochodzenia, jak i wszystkie inne osoby, które interesują się kulturą polską i tradycjami.

Głównym celem Centrum jest podtrzymywania języka polskiego oraz kultury polskiej. W związku z tym jest prowadzona nauka języka polskiego i są organizowane imprezy kulturalne  – np. wieczory tematyczne “Polscy romantycy”, “Janusz Korczak – patron dziecięcych marzeń”.

Zajęcia w placówce odbywają się według harmonogramu zajęć w danym roku szkolnym. Uczniowie są podzieleni w grupy według wieku i roku nauki.

Cykliczne przedsięwzięcia to spotkania opłatkowe i wielkanocne (“Spotkanie opłatkowe z T. Czackim”).

Organizujemy konferencje na historyczne tematy we współpracy z różnymi instytucjami (szkoły, fundacje) – “Polska i Ukraina w walce o niepodległość 1918-1920”, “Praca przymusowa pod czas okupacji niemieckiej na terenie Rówieńszczyzny”.

Tłumaczymy książki z polskiego na język ukraiński  “Filozofia w ogniu Bożej miłości” K. Szałata

Robimy pokazy filmów dla młodzieży (“Dachau”, “11 listopada”,  “Katyń”,  “Tylko mnie kochaj”,  “Listy do M” i inne).

Organizujemy Tydzień  Patriotyczny wspólnie z Harcerskim Hufcem  “Wołyń”  przed Dniem Niepodległości Polski.

Przy Centrum działa zespół  “Bonum”, który uczestniczy w festiwalach i konkursach, co odbywają się na Wołyniu oraz w Polsce. Zespół śpiewa pieśni liryczne, patriotyczne i poezję śpiewaną.

spotkanie oplatkowe2014