Złoczów

Nazwa podmiotu nauczania 

Sobotnia szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej w Złoczowie


Adres

Ul. Heroiw UPA -2, 80700, Złoczów, obwód Lwowski


Data założenia 

10.08.1998 rok


Liczba uczniów i nauczycieli

Liczba uczniów – 150

Liczba nauczycieli: 1) nauczyciel skierowany przez ORPEG; 2) nauczyciel muzyki i kierownik Zespołów; 3) informatyk; 4) dyrektor szkoły.


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania

W Sobotniej szkole Polskiej Mniejszości Narodowej w Złoczowie realizowany jest projekt “Biało-czerwone ABC” pod patronatem Fundacji “Wolność i Demokracja”.
Do szkoły uczęszcza 150 uczniów w wieku od 8 do 16 lat. Mamy 11 grup. Szkoła ma Statut, według programu uczą się historii polski, geografii, jezyk polski i literatura, spiewy i muzyka. Z organizowany Zespół “Bijące Serduszka”. Jest kurs polskiego dla dorosłych. Uczą się po 6-ciu klasowej programie. Czworo z nich brało udział w ogólnoukraińskim dyktandzie języka polskiego. Chętni uczniowie, wraz z nauczycielką, 25 padżiernika 2014r. na cmentarzu uprzątnęli teren wokół mauzoleum wybudowanym dla uczczenia pamięci pomordowanych Polaków w 1919 r. 1 listopada z grupą uczniów uczciliśmy pamięć zmarłych zapalając znicze. Nie zapomnieliśmy oczywiście o naszym patronie ks. bp. Janie Cieńskim. W naszej szkole odbyło się również seminarium poświęcone Powstaniu Warszawskiemu, w którym wykorzystaliśmy materiały przekazane przez Fundacją “Oświata za Granicą”. Bardzo uroczyście, przy udziale konsula Stanisława Sarzyńskiego i prezesa FOPnaU Pani Emilii Chmielowej oraz zaproszonych gości, wierszami i pieśniami patriotycznymi uczciliśmy Święto Niepodległości Polski. 11 Listopada, św. Andrzeja, Mikołaja, młodzież doskonale się bawiła i otrzymali prezenty. Podczas wieczoru poetyckiego zatytułowanego “Miłość w poezji polskiej” uczniowie przedstawili wiersze takich poetów: A. Mickiewicza, J. Słowackiego, C. K. Norwida, A. Asnyka, K. J. Gałczyńskiego i H. Sienkiewicza. Po świętach, wykorzystując projektor zakupiony przez Fundacją “Wolność i  Demokracja”, mogliśmy zobaczyć film “1920. Bitwa Warszawska”. 24 stycznia młodzież z naszej szkoły wraz z chórem “Bijące serduszka” przedstawi członkom Towarzystwa Polskiego, rodzicom i gościom Jasełka. Póżniej oczywiście wszyscy, tradycyjnie podzieliliśmy się opłatkiem.

IMG_7064