Żółkiew

Nazwa podmiotu nauczania 

Sobotnia Szkoła Języka Polskiego przy Delegaturze Sióstr św. Dominika


Adres 

Ul. Teslenka 1A, 80-300 Żółkiew, Ukraina


Data założenia 

01. 09. 1994 rok


Liczba uczniów i nauczycieli

233 uczniów i 4 nauczycieli


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania  

Szkołę założyła s. Mateusza Katarzyna Trynda przy klasztorze Sióstr Dominikanek. W szkole uczą trzy siostry dominikanki i ksiądz wikary żółkiewskiej parafii(2 godz. lekcyjne). Nauczanie odbywa się w dwóch salach lekcyjnych. W roku szkol. 2014/2015 naucza się 233 dzieci podzielonych na 15 oddziałów(klas). Każda klasa ma 3 godz. lekcyjne w tygodniu.

Szkoła prowadzi działalność pozalekcyjną. W tym roku szkolnym zrealizowano projekty:

obóz językowy w Magierowie dla młodzieży
JAK TO POWIEDZIEĆ-kurs języka polskiego dla dzieci starszych(półkolonie)
Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
Lekcja historii- TEN STARY, POLSKI LWÓW
Święto Edukacji Narodowej
Konkurs recytatorski poezji Władysława Bełzy KATECHIZM POLSKIEGO DZIECKA
Pamiętaj o mogile przodka- sprzątanie cmentarza
Obchody 100-lecia wybuchu I Wojny Światowej.
Obchody Święta Niepodległości 11 Listopada
Zabawa Andrzejkowa
Polskie tradycje adwentowe – pieczenie pierniczków
Polski opłatek- spotkanie przed Bożym Narodzeniem
Idzie św. Mikołaj – spotkanie mikołajowe
Pasterka polska – montaż słowno-muzyczny
Jasełka
Uczniowie są laureatami konkursu konsularnego “Znasz-li ten kraj”, Dyktanda Polskiego we Lwowie, konkursów recytatorskich. Biorą udział w Olimpiadzie Języka Polskiego.

Absolwenci szkoły są stypendystami rządu RP.

s. Juwencję Iwona Dziedzic , lekcja w klasie 3 a

s. dr Sara Ewa Łakoma – lekcja w kl. IX

s. Mateusza Katarzyna Trynda – lekcja w kl. Ia

siostry