Zapraszamy na I Biesiadę Polonistyczną!

biesiada

Szanowni Państwo,
Poloniści ukraińscy,
Nauczyciele języka polskiego na Ukrainie,
Sympatycy ukraińskiej polonistyki!

Serdecznie zapraszamy na I Biesiadę Polonistyczną, która odbędzie się w dniach 17-20 listopada we Lwowie i będzie połączona z konferencją naukową organizowaną przez Katedrę Polonistyki Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki oraz z warsztatami metodycznymi dla nauczycieli języka polskiego z obwodu lwowskiego.
Głównym celem naszego spotkania jest integracja środowiska polonistycznego, zaprezentowanie indywidualnych i grupowych osiągnięć naukowych. Często, niestety, nie wiemy zbyt wiele o sobie, o swoich dokonaniach naukowych i dydaktycznych, dublujemy swoje działania, nie wykorzystujemy dorobku innych w swojej pracy. Bardzo chcemy, by nasze spotkanie miało charakter otwarty i cykliczny, byśmy raz w roku mogli się spotkać, podzielić swoimi osiągnięciami, ale też wspólnie wypracować rozwiązanie problemów, których jest niemało…
Zapraszamy nie tylko zasłużonych pracowników naukowych, ale też – a może przede wszystkim – młodych naukowców, którzy dopiero zaczynają swoją życiową przygodę z polonistyką. Zapraszamy też nauczycieli, którzy być może jeszcze nie zaczęli poddawać naukowej refleksji swoich działań dydaktycznych w szkołach (średnich, sobotnich, wyższych, prywatnych szkołach językowych i in.), ale chcieliby się podzielić swoją praktyką.
Obiecuję, że na I Biesiadzie Polonistycznej będzie czas i miejsce, by zostać wysłuchanym przez teoretyków z katedr uniwersyteckich, bo bardzo potrzebujemy integracji: tej pokoleniowej, polsko-ukraińskiej i z innymi ośrodkami polonistycznymi za granicą (stąd gorąco zapraszamy do udziału przyjaciół ukraińskiej polonistyki z Polski i innych krajów sąsiednich), ale też integracji wykładowców z nauczycielami.

Harmonogram spotkania:

17 listopada
czwartek
18 listopada
piątek
19 listopada
sobota
20 listopada
niedziela
Warsztaty metodyczne dla nauczycieli Warsztaty metodyczne dla nauczycieli Konferencja naukowa Zakończenie konferencji
Warsztaty metodyczne dla nauczycieli Panel dyskusyjny: szkolnictwo wyższe, szkolnictwo średnie
– integracja
Konferencja naukowa Program turystyczny
Warsztaty metodyczne dla nauczycieli Rejestracja uczestników konferencji naukowej Konferencja naukowa
I Biesiada Polonistyczna Uroczysta kolacja

Prosimy o zgłaszanie udziału w spotkaniu:
Nauczyciele: [email protected]
Uczestnicy konferencji:
Młodzi naukowcy (doktoranci) z ośrodków polonistycznych na Ukrainie: [email protected]

Wszystkim nauczycielom z obwodu lwowskiego gwarantujemy zwrot kosztów podróży, zakwaterowanie i częściowe wyżywienie od 17-20 listopada.
Młodym naukowcom – zwrot kosztów podróży, zakwaterowanie i częściowe wyżywienie w kolejności zgłoszeń (liczba miejsc ograniczona). Pozostali uczestnicy konferencji naukowej sami pokrywają koszty przyjazdu i pobytu. Nie przewiduje się opłaty konferencyjnej. Przewiduje się wydanie tomu pokonferencyjnego.
Serdecznie zapraszamy!