Historia lubi się powtarzać – wakacje na Bukowinie

Fundacja Małomiasteczkowa w ramach projektu Korpus Wakacyjny 2016 na Bukowinie zorganizowała w sierpniu dwutygodniowe zajęcia dla dzieci z polskich rodzin mieszkających na pograniczu ukraińsko-rumuńskim.

Mówią, że historia lubi się powtarzać. My lubimy, gdy pozytywne aspekty naszej pracy zataczają krąg. W sierpniu grupa liderów młodzieżowych z Torunia wróciła na Bukowinę, by po raz kolejny spędzić dwa tygodnie, prowadząc wakacyjne zajęcia dla miejscowych dzieci mających polskie pochodzenie.
Projekt pod nazwą Korpus Wakacyjny 2016 na Bukowinie jest kontynuacją warsztatów dla dzieci prowadzonych przez toruńską Fundację Małomiasteczkową od dwóch lat. W tym roku zostały one poszerzone o działania w górach, związane z wytyczaniem nowych szlaków turystycznych w bukowińskich Obczynach.
Część animatorów wypoczynku miała już doświadczenie pracy w tym terenie, jednak część liderów była na Bukowinie po raz pierwszy, co wprowadziło świeże spojrzenie, nowe pomysły i ogromną chęć działania. Jak również dużo inspiracji na przyszłość!
Do wyjazdu przygotowywaliśmy się od kilku miesięcy. Wspólne planowanie naszego pobytu, przygotowywanie zajęć dla dzieci, podział zadań. To wszystko wiązało się z chęcią jak najlepszego zrealizowania zakładanych celów przedsięwzięcia. Szczególnie odpowiedzialność za zajęcia dla bardzo różnorodnej grupy dzieci od 4 do 16 lat, z różnymi potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami, motywowała nas do wzmożonej pracy przed wyjazdem.
Pierwszy tydzień spędziliśmy w Starej Hucie (Krasnoszorze) na Ukrainie. Zajęcia prowadziliśmy od 8 do 12 sierpnia. Ku naszemu zaskoczeniu uczestniczyło w nich więcej dzieci niż w roku ubiegłym, w pewnym momencie musieliśmy radzić sobie z czterdzieściorgiem młodych Polaków. Przez drugi tydzień, w dniach 15-19 sierpnia, pracowaliśmy w Pojanie Mikuli w Rumunii. Również tutaj na zajęcia przyszło dużo dzieci, więcej niż w latach poprzednich. Taka frekwencja przekonuje nas, że Korpusy Wakacyjne cieszą się dużą popularnością i warto je kontynuować.
Podczas tegorocznych spotkań oprócz zajęć integracyjnych, które pozwoliły nam się lepiej poznać, przygotowaliśmy dla dzieci zajęcia rękodzielnicze, fotograficzne oraz sportowe, poprzez które mogliśmy wprowadzić tematy związane z językiem polskim oraz historią i geografią naszego kraju. Dzieci chętnie angażowały się w zajęcia, aktywnie współdecydując o ich przebiegu i tym samym ucząc się odpowiedzialności, zdobywając kompetencje liderskie, budując swoją tożsamość. Każdy z nas przekazywał dzieciom to, w czym sam czuje się najlepiej. Dzieci wykonywały wakacyjne kartki zdobione metodą quillingu, piękne kolorowe latawce, witraże, bawełniane torby malowane farbami do tkanin, a nawet eksperymenty i doświadczenia z zakresu fizyki, które przeprowadzały pod czujnym okiem specjalisty.
Dodatkowo znakowaliśmy szlaki turystyczne, a zaangażowanie dzieci w zbieranie informacji o ciekawych miejscach pozwoliło im lepiej poznać i docenić walory ojczystej Bukowiny. Wieczorami organizowaliśmy letnie kino z bajkami w języku polskim. Poza tym zbieraliśmy materiały fotograficzne oraz nagrywaliśmy gwarę miejscowych górali. Materiały posłużą do rozbudowania mikro-muzeum w ramach Zasobnika Bukowińskiego: https://bukowinski.wordpress.com/mikro-muzeum.
Dziękujemy ks. Adamowi Sekule za wsparcie naszej pracy w Starej Hucie oraz udostępnienie plebanii i modlitwy razem z dziećmi. Dziękujemy panu Józefowi Iriszek, prezesowi stowarzyszenia Polaków w Pojanie, za użyczenie na zajęcia tamtejszego Domu Polskiego. Jak zwykle pan Łukasz Juraszek ze stowarzyszenia Obczyny (www.bukowina.ro) również okazał nam nieocenioną pomoc, dziękujemy!
Korpus Wakacyjny 2016 na Bukowinie został zrealizowany w ramach zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą z programu „Bliżej Polski. Regranting” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja.

Tomek Szopa,
koordynator projektu Korpus Wakacyjny 2016 na Bukowinie,
Fundacja Małomiasteczkowa

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


„Korpus Wakacyjny 2016 na Bukowinie”  został zrealizowany w ramach zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą z programu pn.: „Bliżej Polski. Regranting” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja.